Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 10

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding

De technologische vooruitgang heeft de behoefte aan digitale vaardigheden en competenties op alle niveaus in de economie en samenleving exponentieel doen toenemen. De niveaus van digitale vaardigheden blijven echter ontoereikend.

De ambitieuze doelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van het digitale kompas 2030 en in de resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding focussen op het digitaal vaardigheidsniveau van verschillende groepen burgers – bijvoorbeeld werkende professionals, volwassenen of jongeren.

In het kader van deze initiatieven moeten de onderwijs- en opleidingsstelsels hun inspanningen opvoeren om zoveel mogelijk leerlingen al op jonge leeftijd digitale vaardigheden en competenties bij te brengen. 

Doelstellingen 

Lidstaten van de Europese Unie (EU) zien zich geplaatst voor gemeenschappelijke problemen in verband met het niveau van de digitale vaardigheden van hun burgers en de mogelijkheden van hun onderwijs- en opleidingsstelsels om lerenden te ondersteunen bij het ontwikkelen van de digitale competenties die ze nodig hebben om te leven, te werken en te leren.

De verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden

Om Europeanen de mogelijkheid te geven via onderwijs en opleiding digitale vaardigheden op zowel basis- als intermediair en gevorderd niveau te verwerven, zal de Europese Commissie een voorstel uitwerken voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding. 

In het initiatief wordt beschreven welke stappen nodig zijn om de ontwikkeling van digitale competenties vanaf jonge leeftijd en in alle stadia van het onderwijs en opleiding te bevorderen. Het houdt onder meer in dat EU-instrumenten zullen worden gebruikt om te investeren in de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

De aanbeveling zal ook de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van onderwijsmethoden aanmoedigen, met inbegrip van aandacht voor informatica-onderwijs van hoge kwaliteit op alle onderwijsniveaus, en de dialoog met de burgermaatschappij en het bedrijfsleven over het ontwikkelen van goede praktijken en het inspelen op nieuwe en opkomende behoeften aan vaardigheden bevorderen.

Belangrijkste activiteiten

 • verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), “Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education” (gepubliceerd in maart 2022)
 • Eurydice-onderzoek over “Informatica in het schoolonderwijs” (september 2022)
 • voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding (eerste kwartaal 2023)

Verwachte resultaten

 • modellen uitwerken voor een samenhangend aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding;
 • richtsnoeren opstellen voor informatica als schoolvak, met inbegrip van de beginselen, concepten en praktijken bij het onderwijzen en leren;
 • overeenstemming bereiken over een samenhangende visie en gedeelde terminologie over informatica voor alle studenten in Europa;
 • bijdragen aan de doelstellingen voor digitale vaardigheid van het digitale kompas en de Europese Onderwijsruimte door de digitale vaardigheidsniveaus van Europese burgers, evenals het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten en lerenden die een carrière in de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) overwegen, positief te beïnvloeden.

Tijdlijn

 • oktober 2021 - maart 2022 – het JRC-verslag over computationeel denken actualiseren
 • maart - september 2022 – gerichte raadplegingen onder belanghebbenden uitvoeren
 • september 2022 – Eurydice-verslag over informatica op school publiceren
 • januari - maart 2023 – voorstel doen voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden 

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige Digital Education Action Plan.

 

Lees meer