Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Det europæiske meritoverførselssystem (ECTS)

Hvad er det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem? 

Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) er et redskab for det europæiske område for videregående uddannelse, der skal gøre uddannelserne og fagene mere gennemskuelige. Det gør det nemmere for de studerende at flytte fra ét land til et andet og få anerkendt deres akademiske kvalifikationer og studieophold i udlandet. 

ECTS-point gør det muligt at få merit for fag, man har taget på én højere læreanstalt, hvis man skifter til en anden. ECTS-point er en anerkendelse af det, man har lært, baseret på fastlagte læringskriterier og den dermed forbundne arbejdsbyrde. 

ECTS-systemet gør læseplanerne mere fleksible og understøtter planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af de videregående uddannelsesprogrammer. Det er et vigtigt redskab i Bolognaprocessen, som har til formål at gøre de enkelte landes uddannelsessystemer mere sammenlignelige internationalt. ECTS hjælper også med til at gøre dokumenter som tillægget til eksamensbeviser klarere og lettere at bruge i forskellige lande. 

ECTS er blevet overtaget af de fleste lande i det europæiske område for videregående uddannelse som deres nationale meritoverførselssystem og anvendes også i flere og flere andre lande. 

Hvorfor er der behov for ECTS?

Forskellene mellem de enkelte landes videregående uddannelsessystemer kan føre til problemer med anerkendelse af kvalifikationer og studieophold i udlandet. Dette problem kan til dels løses ved en bedre forståelse af, hvad der læres på de forskellige studier, og hvor høj arbejdsbyrden for de enkelte fag er. 

ECTS-systemet gør det desuden muligt at kombinere forskellige slags læring, f.eks. på en højere læreanstalt og en arbejdsplads, inden for samme studieprogram eller som led i livslang læring.

Hvordan fungerer ECTS-systemet?

60 ECTS-point svarer til et helt års studier eller arbejde. På et standardstudieår opdeles meritgivningen normalt i flere mindre moduler. Et typisk "kort studieforløb" kvalificerer normalt den studerende til 90-120 ECTS-point. Et "første studieforløb" (eller en bachelorgrad) giver enten 180 eller 240 ECTS-point.

Et "andet studieforløb" (eller en kandidatgrad) giver enten 90 eller 120 ECTS-point. Brugen af ECTS ved "tredje studieforløb" (eller Ph.D.) varierer. 

Formålet med ECTS-systemet er at fremme de studerendes mulighed for at skifte mellem videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover gør kursuskataloger, uddannelsesaftaler og eksamensudskrifter det nemmere at anerkende og overføre merit, som de studerende har optjent under et studieophold i udlandet. Brugervejledningen til ECTS beskriver brugen af systemet mere detaljeret.