Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 9

Europeiskt intyg om digitala färdigheter

Digitala färdigheter är oumbärliga – i utbildningen, arbetet och vardagslivet. Eftersom både ekonomin och samhället i stort utvecklas snabbt och drivs alltmer av teknik behöver alla digitala färdigheter. 

Problem med att erkänna digitala färdigheter

Digitala färdigheter kan ofta vara svåra att få erkända. Det beror bland annat på de stora skillnaderna när det gäller utbildningen i och certifieringen av digitala färdigheter som många olika organisationer och länder ansvarar för. 

EU-kommissionen tittar därför på möjligheten att ta fram ett europeiskt intyg om digitala färdigheter för att hjälpa människor att snabbt och enkelt få sina färdigheter erkända av bland annat arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

Intyget kommer att baseras på den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp), som fortsätter att uppdateras så att människor kan dokumentera sina digitala färdigheter.

Mål 

Det europeiska intyget om digitala färdigheter ska bygga på en överenskommen uppsättning kvalitetskrav. Det ska öka transparensen och se till att länder, arbetsgivare och andra intressenter i EU ömsesidigt erkänner certifieringen av digitala färdigheter. 

Intyget bör också göra det möjligt för människor att ange sin digitala kompetensnivå enligt vissa kompetensnivåer i DigComp och uppmuntra alla att skaffa sig nya digitala färdigheter. 

Det ska komplettera och inte ersätta befintliga nationella eller internationella system för certifiering av digitala färdigheter.

Intyget stöder de ambitiösa målen i den europeiska kompetensagendan:

  • Att se till att 70 procent av alla mellan 16 och 74 år har minst grundläggande digitala färdigheter senast 2025.
  • Att nå målet för EU:s digitala decennium om att minst 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter senast 2030.

Insatser

Med hjälp av en genomförbarhetsstudie ska man kartlägga befintliga system för certifiering av digitala färdigheter i Europa. Man ska också analysera hur ett europeiskt intyg om digitala färdigheter skulle kunna göra det lättare att erkänna digitala färdigheter i Europa.

Förväntade resultat

Ett pilotprojekt om ett europeiskt intyg om digitala färdigheter som erkänns och godtas av länderna, arbetsgivarna och andra intressenter i EU.

Tidslinje 

  • Våren 2021 – start för plattformen för digitala färdigheter och jobb med möjligheter till fortbildning och omskolning 
  • Hösten 2021 – lansering av ett verktyg för självutvärdering av digitala färdigheter via Europass-portalen
  • Våren 2022 – undersökning av genomförbarhet samt samråd och utveckling av konceptet tillsammans med intressenter 
  • Hösten 2023 – ett pilotprojekt om en prototyp av det europeiska intyget om digitala färdigheter 
  • 2024 – lansering och full användning av det europeiska intyget om digitala färdigheter 

Du hittar mer information om den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp) i broschyrenvideoklippet och på det gemensamma forskningscentrumets webbplats.

På All Digitals webbplats kan du läsa mer om certifiering av digital kompetens.

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EC-EDSC@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.