Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Handlingsplanen for digital uddannelse – indsatsområde 9

Det europæiske certifikat for digitale færdigheder

Europa-Kommissionen undersøger mulighederne for at udvikle et europæisk certifikat for digitale færdigheder (EDSC), der skal gøre det nemt og hurtigt at få digitale færdigheder godkendt af arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre.

Det europæiske certifikat for digitale færdigheder vil bygger på en række aftalte kvalitetskrav. Certifikatet vil også tage udgangspunkt i den europæiske digitale kompetenceramme (DigComp), som giver en fælles forståelse af, hvad digitale kompetencer er, og som løbende opdateres, så den afspejler den aktuelle digitale udvikling.

Problemer med at få anerkendt digitale færdigheder

Digitale færdigheder er uundværlige – i undervisningen, på arbejdet og i dagligdagen. Økonomien er drevet af teknologi og præget af konstante forandringer, og derfor har alle i samfundet brug for digitale færdigheder.

Men digitale færdigheder kan ofte være svære at dokumentere og derfor at få anerkendt. Dette er bl.a. på grund af store forskelle inden for uddannelse i digitale færdigheder og brugen af forskellige certificeringsordninger, som er udarbejdet af mange forskellige organisationer og regeringer.

Formålet med certifikatet for digitale færdigheder

Det europæiske certifikat for digitale færdigheder skal

  • gøre certificering af digitale færdigheder i hele Europa mere gennemsigtig og fremme den gensidige anerkendelse af certifikaterne blandt myndigheder og organisationer, bl.a. arbejdsgivere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedets parter og handels- og industrikamre
  • give borgerne mulighed for at dokumentere deres niveau af digitale kompetencer og tilskynde dem til at tilegne sig nye digitale færdigheder.
  • føre til en ordning, der supplerer eksisterende (nationale eller internationale) certificeringsordninger for digitale færdigheder, men ikke erstatter dem på nogen måde

Certifikatet understøtter følgende ambitiøse målsætninger i den europæiske dagsorden for færdigheder:

  • vi skal sikre, at 70 % af alle fra 16 til 74 år som minimum har grundlæggende digitale færdigheder inden 2025
  • vi skal nå målet for Europas digitale årti om, at mindst 80 % af befolkningen skal have grundlæggende digitale færdigheder inden 2030

De vigtigste aktiviteter

Gennemførlighedsundersøgelse

Med en igangværende gennemførlighedsundersøgelse ser Kommissionen på forskellige scenarier for det europæiske certifikat for digitale færdigheder. Undersøgelsen bygger i vid udstrækning på høringer af en række partnere, bl.a. certificeringsudbydere, offentlige arbejdsformidlinger og uddannelsesudbydere. Den omfatter kortlægning af de eksisterende certificeringsordninger i Europa og en mangelanalyse for at forstå certifikatets rolle og værdi, og hvordan det kan befordre anerkendelsen af digitale færdigheder i Europa.

EDSC-pilotprojekt med nationale myndigheder fra EU-landene

Pilotprojektet skal teste de grundlæggende elementer i minimumskvalitetskrav, der understøtter gennemsigtighed, accept og gensidig anerkendelse af det europæiske certifikat for digitale færdigheder. Med det formål vil de deltagende nationale myndigheder (i Østrig, Finland, Frankrig, Spanien og Rumænien) gennemføre aktiviteter i forskellige arbejdsmarkedssammenhænge og i uformelle og ikkeformelle uddannelsesmiljøer. Resultaterne vil indgå i gennemførlighedsundersøgelsen.

Få mere at vide om den digitale kompetenceramme (DigComp):

Se mere om certificering af digitale færdigheder på All Digital.

Finansiering

Indsatsområde 9 finansieres via EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om indsatsområde 9, kan du skrive til EC-EDSC@ec.europa.eu.