Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 9

Det europæiske certifikat for digitale færdigheder

Digitale færdigheder er uundværlige – i undervisningen, på arbejdet og i dagligdagen. Økonomien er drevet af teknologi og præget af konstante forandringer, og derfor har alle i samfundet brug for digitale færdigheder. 

Problemer med at få anerkendt digitale færdigheder

Digitale færdigheder kan ofte "gå tabt i oversættelsen" og være svære for folk at få anerkendt. Dette er bl.a. på grund af store forskelle inden for uddannelse i digitale færdigheder og brugen af certificeringsordninger, som er udarbejdet af mange forskellige organisationer og regeringer. 

Derfor undersøger Europa-Kommissionen mulighederne for at udvikle et europæisk certifikat for digitale færdigheder (EDSC), der skal gøre det nemt og hurtigt at få digitale færdigheder godkendt af arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre. 

EDSC skal baseres på den europæiske ramme for digitale kompetencer (DigComp), som løbende opdateres, så borgerne kan dokumentere deres færdigheder i en digital verden i hastig udvikling.

Målsætninger 

Det europæiske certifikat for digitale færdigheder, som skal leve op til en række aftalte kvalitetskrav, vil sikre bedre gennemsigtighed og gensidig anerkendelse af certificering af digitale færdigheder hos offentlige myndigheder, arbejdsgivere og andre interessenter i hele Europa. 

Certifikatet skal give borgerne mulighed for at dokumentere, hvordan deres niveau for digitale kompetencer svarer til færdighedsniveauerne i DigComp, og det skal tilskynde den enkelte til at tilegne sig nye digitale færdigheder. 

Der skal oprettes en ordning, som supplerer og ikke erstatter de eksisterende (nationale eller internationale) certificeringsordninger for digitale færdigheder.

Certifikatet understøtter de ambitiøse målsætninger i den europæiske dagsorden for færdigheder:

  • vi skal sikre, at 70 % af alle i aldersgruppen 16-74 år som minimum har grundlæggende digitale færdigheder inden 2025
  • vi skal nå målet for Europas digitale årti om, at mindst 80 % af befolkningen skal have grundlæggende digitale færdigheder inden 2030.

De vigtigste aktiviteter

En projektvurdering skal undersøge mulighederne for at gennemføre forskellige scenarier for det europæiske certifikat for digitale færdigheder. Den vil kortlægge eksisterende certificeringsordninger i Europa og foretage en mangelanalyse for at forstå EDSC's rolle og værdi, og hvordan det kan befordre anerkendelsen af digitale færdigheder i Europa.

Forventede resultater

Udarbejdelse og test af et europæisk certifikat for digitale færdigheder, som myndigheder, arbejdsgivere og andre interessenter i Europa anerkender og godkender.

Tidslinje 

  • forår 2021 – lancering af platformen for digitale færdigheder og job med muligheder for digital opkvalificering og omskoling 
  • efterår 2021 – lancering af værktøjet til selvevaluering af digitale færdigheder via Europass-portalen
  • forår 2022 – undersøgelse af gennemførlighed, høring og udvikling af konceptet sammen med forskellige interessenter 
  • efterår 2023 – pilottest af prototypen på EDSC 
  • 2024 – lancering af EDSC og fuld implementering 

Du kan se mere om rammen for digitale kompetencer (DigComp) i brochuren, videoen og på webstedet for Det Fælles Forskningscenter (JRC).

Se mere om certificering af digitale færdigheder på webstedet All Digital.

Finansiering

Foranstaltning 9 finansieres via EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 9, kan du kontakte os på EC-EDSC@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 9 og om hele handlingsplanen for digital uddannelse.