Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 9 veiksmas

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas

Skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini mokantis, dirbant ir kasdieniame gyvenime. Technologijomis grindžiama ekonomika ir visuomenė sparčiai kinta, todėl reikia, kad skaitmeninių įgūdžių turėtų visi. 

Skaitmeninių įgūdžių pripažinimo problemos

Tačiau skaitmeniniai įgūdžiai dažnai gali būti „prarasti verčiant“ ir gali būti sunku užsitikrinti, kad jie būtų pripažinti. Taip iš dalies yra dėl to, kad esama daug įvairių skaitmeninių įgūdžių mokymo ir sertifikavimo sistemų, kurias parengė įvairios organizacijos ir valstybės. 

Būtent todėl Europos Komisija nagrinėja galimybę sukurti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatą, siekdama padėti žmonėms pasiekti, kad darbdaviai, mokymo paslaugų teikėjai ir kiti subjektai jų skaitmeninius įgūdžius pripažintų greitai ir lengvai. 

Sertifikatas bus pagrįstas Europos skaitmeninės kompetencijos programa („DigComp“), kuri vis atnaujinama, kad piliečiai galėtų dokumentuoti savo įgytus skaitmeninius įgūdžius šiandienos sparčiai kintančiame skaitmeniniame pasaulyje.

Tikslai 

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatu, kurį taikant bus laikomasi sutartų kokybės reikalavimų, siekiama padidinti skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo skaidrumą ir skatinti, kad jį tarpusavyje pripažintų valstybės, darbdaviai ir kiti suinteresuotieji subjektai visoje Europoje. 

Šis sertifikatas turėtų suteikti galimybę nurodyti asmens skaitmeninės kompetencijos lygį, atitinkantį programos „DigComp“ įgūdžių lygius, taip pat skatinti žmones įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių. 

Juo naudojantis turėtų būti sukurta sistema, kuri papildytų esamas (nacionalines ar tarptautines) skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo sistemas, o ne jas pakeistų.

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas padeda įgyvendinti plataus užmojo Europos įgūdžių darbotvarkės tikslus:

  • užtikrinti, kad iki 2025 m. 70 proc. 16–74 metų amžiaus asmenų turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius;
  • pasiekti Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslą, kad iki 2030 m. ne mažiau kaip 80 proc. gyventojų turėtų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius.

Pagrindinė veikla

Galimybių studija, kurioje bus nagrinėjami Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato scenarijai. Joje bus apžvelgtos esamos skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo sistemos Europoje ir atlikta trūkumų analizė, kad būtų galima suprasti šio sertifikato vaidmenį bei vertę ir kaip jis galėtų padėti pripažinti skaitmeninius įgūdžius Europoje.

Tikėtini rezultatai

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato, kurį pripažintų ir patvirtintų valstybės, darbdaviai ir kiti suinteresuotieji subjektai visoje Europoje, kūrimas ir bandymas.

Tvarkaraštis 

  • 2021 m. pavasaris – įdiegiama Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo platforma, suteikianti su skaitmeninės kvalifikacijos kėlimu ir perkvalifikavimu susijusio mokymo galimybių. 
  • 2021 m. ruduo – „Europass“ portale pristatoma skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo priemonė.
  • 2022 m. pavasaris – su suinteresuotaisiais subjektais nagrinėjamos galimybės, konsultuojamasi ir plėtojama koncepcija. 
  • 2023 m. ruduo – kuriami Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato bandomieji prototipai. 
  • 2024 m. – Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas įdiegiamas ir pradedamas visapusiškai taikyti. 

Daugiau informacijos apie skaitmeninės kompetencijos programą („DigComp“) galima rasti brošiūroje, vaizdo įraše ir Jungtinio tyrimų centro (JRC) svetainėje.

Daugiau informacijos apie skaitmeninės kompetencijos sertifikavimą galima rasti „All Digital“.

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis .

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EC-EDSC@ec.europa.eu.

Sekite paskyrą EUDigitalEducation , kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą.