Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. 9 veiksmas

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas

Europos Komisija nagrinėja galimybę sukurti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatą, norėdama padėti žmonėms pasiekti, kad darbdaviai, mokymo paslaugų teikėjai ir kiti subjektai jų skaitmeninius įgūdžius pripažintų greitai ir lengvai.

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas bus taikomas laikantis sutartų kokybės reikalavimų. Sertifikatas bus grindžiamas ir Europos skaitmeninės kompetencijos programa („DigComp“), kuria užtikrinama, kad visi vienodai suprastų, kas yra skaitmeninė kompetencija, ir kuri nuolat atnaujinama atsižvelgiant į vykstančius skaitmeninius pokyčius.

Skaitmeninių įgūdžių pripažinimo problemos

Skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini mokantis, dirbant ir kasdieniame gyvenime. Technologijomis grindžiama ekonomika ir visuomenė sparčiai kinta, todėl reikia, kad skaitmeninių įgūdžių turėtų visi.

Tačiau skaitmeniniai įgūdžiai dažnai gali būti „prarasti verčiant“ ir gali būti sunku užsitikrinti, kad jie būtų pripažinti. Taip iš dalies yra dėl to, kad esama daug įvairių skaitmeninių įgūdžių ugdymo ir sertifikavimo sistemų, kurias parengė įvairios organizacijos ir valstybės.

Tikslai

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato paskirtis:

  • didinti skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo skaidrumą ir siekti, kad vyriausybės ir organizacijos, pavyzdžiui, darbdaviai, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, socialiniai partneriai, prekybos ir pramonės rūmai abipusiškai pripažintų tokius įgūdžius visoje Europoje;
  • suteikti galimybę nurodyti asmens skaitmeninės kompetencijos lygį, taip pat skatinti žmones įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių;
  • sukurti sistemą, kuri papildytų esamas (nacionalines arba tarptautines) skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo sistemas, o ne jas pakeistų.

Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas padeda įgyvendinti šiuos plataus užmojo Europos įgūdžių darbotvarkės tikslus:

  • užtikrinti, kad iki 2025 m. 70 proc. 16–74 metų amžiaus asmenų turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius;
  • pasiekti Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslą, kad iki 2030 m. ne mažiau kaip 80 proc. gyventojų turėtų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius.

Pagrindinė veikla

Galimybių studija

Šiuo metu atliekama galimybių studija padeda Komisijai nagrinėti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato scenarijus. Studija visų pirma grindžiama konsultacijomis su atitinkamais partneriais, be kita ko, sertifikavimo paslaugų teikėjais, valstybinėmis užimtumo tarnybomis, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais. Joje apžvelgiama, kokių skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo sistemų esama Europoje, ir analizuojami trūkumai, poreikiai ir privalumai, kad būtų galima suprasti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato vaidmenį bei vertę ir kaip jis galėtų padėti pripažinti skaitmeninius įgūdžius Europoje.

Kartu su ES šalių nacionalinėmis institucijomis vykdomas bandomasis Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato projektas

Įgyvendinant bandomąjį projektą bus išbandytos minimaliųjų kokybės reikalavimų sudedamosios dalys, siekiant užtikrinti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato skaidrumą, priėmimą ir abipusį pripažinimą. Dalyvaujančios nacionalinės (Austrijos Ispanijos, Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos) institucijos vykdys veiklą įvairioje darbo rinkos aplinkoje, savišvietos ir neformaliojo švietimo ir mokymo aplinkybėmis. Į rezultatus bus atsižvelgta atliekant galimybių studiją.

Daugiau informacijos apie skaitmeninės kompetencijos programą („DigComp“):

Daugiau informacijos apie skaitmeninės kompetencijos sertifikavimą pateikiama svetainėje „All Digital“.

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. paštu EC-EDSC@ec.europa.eu.