Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitális oktatási cselekvési terv – 9. intézkedés

A digitális készségek európai tanúsítványa

Az Európai Bizottság tervbe vette, hogy ki fog dolgozni egy, a digitális készségek meglétét igazoló európai tanúsítványt, mely segíteni fog az álláskeresőknek és másoknak is abban, hogy gyorsan és egyszerűen el tudják ismertetni digitális készségeiket a munkaadókkal, a képzési szolgáltatókkal és más érdekeltekkel.

A digitális készségek európai tanúsítványa széles körű egyeztetés révén kidolgozott minőségi követelményeken alapszik majd. A digitális készségek európai tanúsítványa az európai digitális kompetenciakeretre fog épülni, amely egységes fogalommeghatározást nyújt arra vonatkozóan, mit is jelent a digitális kompetencia, és amely a digitális technológia terén végbement fejlemények függvényében folyamatosan frissül.

A digitális készségek elismerésével kapcsolatos problémák

A digitális készségek elengedhetetlenek a munka és a tanulás világában és a mindennapi életben. A gyorsan változó, technológiavezérelt gazdaság és társadalom mindenkitől megköveteli, hogy rendelkezzen digitális készségekkel.

A megszerzett digitális készségeket azonban gyakran nehéz elismertetni más tagállamokban. Ez részben annak tudható be, hogy a különböző országok és szervezetek sokféle rendszert hoztak létre a digitális készségek oktatása és tanúsítása céljából.

Célkitűzések

A digitális készségek európai tanúsítványának célja, hogy:

  • javítsa a digitális készségekre vonatkozó tanúsítványok átláthatóságát és kölcsönös elismerését Európa-szerte a közigazgatási szervek és a szervezetek, a munkáltatók, az oktatási és képzési szolgáltatók, a szociális partnerek, a kereskedelmi és iparkamarák által;
  • lehetővé tegye az álláskeresőknek és más érintetteknek, hogy feltüntessék, digitális készségeik a digitális kompetenciakeret mely jártassági szintjének felelnek meg, és új digitális készségek elsajátítására ösztönözze őket;
  • olyan rendszert biztosítson, amely kiegészíti a digitális készségek meglévő (nemzeti vagy nemzetközi) tanúsítási rendszereit, így azokat semmilyen módon nem helyettesíti.

A digitális készségek európai tanúsítványa támogatja az európai készségfejlesztési program ambiciózus célkitűzéseit, vagyis:

  • azt, hogy 2025-re a 16–74 év közötti korosztályhoz tartozók 70%-a rendelkezzen legalább alapszintű digitális készségekkel, és
  • az európai digitális évtized azon célkitűzését, hogy 2030-ra a lakosság legalább 80%-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel.

Fő tevékenységek

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány készül, mely segíteni fog a Bizottságnak abban, hogy felvázolja a digitális készségek meglétét igazoló európai tanúsítvány bevezetésének lehetséges forgatókönyveit. A tanulmány nagymértékben támaszkodik az érintett partnerekkel, többek között a tanúsításszolgáltatókkal, az állami foglalkoztatási szolgálatokkal, valamint az oktatási és képzési szolgáltatókkal folytatott konzultációkra. A tanulmány fel fogja térképezni a digitális készségek jelenlegi európai tanúsítási rendszereit, és elemzést nyújt majd a hiányosságokról, a szükségletekről és az előnyökről, hogy megvilágítsa a bevezetendő tanúsítvány szerepét és jelentőségét, és azt, hogy a dokumentum miként támogathatja a digitális készségek elismerését Európában.

A digitális készségek európai tanúsítványával kapcsolatos kísérleti projekt az uniós országok nemzeti hatóságainak közreműködésével

A kísérleti projekt tesztelni fogja az eszköz alkotóelemeit, azaz hogy az előzetes kialakított minőségi minimumkövetelmények mennyire segítik elő a tanúsítvány átláthatóságát, elfogadását és kölcsönös elismerését. A részt vevő nemzeti hatóságok (Ausztria, Finnország, Franciaország, Románia és Spanyolország illetékes hatóságai) munkaerőpiaci, informális és nem formális oktatási és képzési környezetben, különböző tevékenységek során fogják tesztelni az eszközt. A kísérleti projekt eredménye beépül majd a megvalósíthatósági tanulmányba.

Ha szeretne többet megtudni a digitális kompetenciakeretről, ajánljuk figyelmébe a következő információforrásokat:

A digitális kompetenciák tanúsításával kapcsolatban további információk az All Digital webhelyén találhatók.

Finanszírozás

Ezt az intézkedést az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozza.

Lépjen velünk kapcsolatba

Ha szeretne többet megtudni erről az intézkedésről, lépjen kapcsolatba velünk ezen az e-mail-címen: EC-EDSC@ec.europa.eu.