Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 9

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Evropská komise zkoumá možnost vytvoření evropského osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC), které by lidem umožnilo, aby jejich digitální dovednosti byly rychle a snadno uznávány zaměstnavateli, poskytovateli odborné přípravy a dalšími subjekty.

V evropském osvědčení o digitálních dovednostech bude prezentován dohodnutý soubor požadavků na kvalitu. Osvědčení bude rovněž vycházet z evropského rámce digitálních kompetencí (DigComp), v němž je stanoveno a podle současného vývoje v digitální oblasti průběžně aktualizováno, co se digitálními kompetencemi rozumí.

Problémy s uznáváním digitálních dovedností

Digitální dovednosti jsou nepostradatelné – pro učení, práci i každodenní život. Rychle se měnící ekonomika i společnost založené na technologiích vyžadují, aby si digitální dovednosti osvojil každý.

Digitální dovednosti se však často mohou tak říkajíc ztratit v překladu a lidé mohou ohledně uznání svých dovedností narážet na problémy. Částečně je to také kvůli velké rozmanitosti systémů vzdělávání a certifikace digitálních dovedností, které vytvářejí různé organizace a vlády.

Cíle

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech má za cíl

  • posílit transparentnost a vzájemné uznávání osvědčení o digitální dovednostech v celé Evropě ze strany státních orgánů a organizací, jako jsou zaměstnavatelé, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, sociální partneři a obchodní a průmyslové komory
  • umožnit lidem prokázat svou úroveň digitálních dovedností a motivovat jednotlivce k získávání nových digitálních dovedností
  • poskytnout systém, který doplňuje stávající (vnitrostátní nebo mezinárodní) systémy certifikace digitálních dovedností, ale nijak je nenahrazuje

EDSC podporuje ambiciózní cíle Evropské agendy dovedností:

  • dosáhnout toho, aby 70 % osob ve věku 16–74 let mělo do roku 2025 alespoň základní digitální dovednosti
  • cíl evropské digitální dekády, aby do roku 2030 mělo základní digitální dovednosti minimálně 80 % populace

Hlavní činnosti

Studie proveditelnosti

Právě realizovaná studie proveditelnosti pomáhá Komisi prostudovat scénáře pro vydávání evropského osvědčení o digitálních dovednostech. Studie se do značné míry opírá o konzultace s příslušnými partnery, včetně poskytovatelů certifikace, veřejných služeb zaměstnanosti a poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy. Mapuje stávající systémy certifikace digitálních dovedností v Evropě a provádí analýzu nedostatků, potřeb a přínosů s cílem pochopit úlohu a hodnotu EDSC a to, jakým způsobem může toto osvědčení pomoci při uznávání digitálních dovedností v Evropě.

Pilotní projekt EDSC s vnitrostátními orgány ze zemí EU

Pilotní projekt otestuje základní prvky minimálních požadavků na kvalitu a podpoří tak transparentnost, přijetí a vzájemné uznávání evropského osvědčení o digitálních dovednostech. Za tímto účelem budou orgány zúčastněných států (Rakousko, Finsko, Francie, Španělsko, Rumunsko) provádět činnosti v různých prostředích trhu práce a v prostředí informálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy. Výsledky budou podkladem pro studii proveditelnosti.

Další informace o rámci digitálních kompetencí (DigComp) najdete zde:

Další informace o certifikaci digitálních kompetencí najdete na internetových stránkách asociace All Digital.

Financování

Toto opatření je financováno z programu EU Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EC-EDSC@ec.europa.eu.