Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 9. ukrep

Digitalna znanja in spretnosti so nepogrešljiva pri učenju, delu in v vsakdanjem življenju, tehnološko naravnana gospodarstvo in družba, ki se hitro spreminjata, pa jih zahtevata od vseh. 

Pogosto pa se zgodi, da se te digitalne spretnosti in znanja v Evropi izgubijo s prevodom zaradi številnih različnih usposabljanj in programov potrjevanja digitalnih znanj in spretnosti, ki jih pripravljajo številne organizacije in vlade. 

Evropska komisija si zato prizadeva za vzpostavitev evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki bi delodajalcem, izvajalcem usposabljanj in drugim omogočilo hitro in enostavno priznavanje digitalnih spretnosti in znanj. 

Omenjeno potrdilo bo temeljilo na evropskem okviru digitalnih kompetenc, ki se nenehno posodablja, tako da lahko državljani sledijo pridobljenim znanjem in spretnostim v hitro razvijajočem se digitalnem svetu.

Cilji 

Namen evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki bo zasnovano v skladu z odobrenimi zahtevami glede kakovosti, je izboljšati preglednost in vzajemno priznavanje digitalnih znanj in spretnosti s strani vlad, delodajalcev in drugih deležnikov po Evropi. 

Posameznikom naj bi omogočilo, da izkažejo raven svoje digitalne usposobljenosti v skladu z ravnmi usposobljenosti iz okvira digitalnih kompetenc, in jih spodbudilo, da pridobijo nove digitalne spretnosti in znanja. 

Evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih podpira ambiciozne cilje programa znanj in spretnosti za Evropo:

  • zagotoviti, da ima 70 % vseh ljudi, starih od 16 do 74 let, do leta 2025 vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja;
  • doseči cilj evropskega digitalnega desetletja, da ima vsaj 80 % vseh ljudi do leta 2030 osnovna digitalna znanja in spretnosti.

Ključne dejavnosti

  • Študija izvedljivosti, ki raziskuje scenarije za evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih. 

Pričakovani rezultati

  • Zasnova in preizkus evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih, ki ga priznajo in sprejmejo vlade, delodajalci in drugi deležniki v Evropi.

Časovnica 

  • Pomlad 2021 – vzpostavitev platforme za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta z možnostmi usposabljanja za pridobitev in nadgradnjo digitalnih znanj in spretnosti; 
  • poletje 2021 – vzpostavitev orodja za samoocenjevanje digitalnih znanj in spretnosti prek portala Europass;
  • september 2021 – preučitev izvedljivosti, posvetovanje in razvoj koncepta skupaj z deležniki; 
  • september 2022 – izdelava poskusnega prototipa evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih; 
  • 2023 – uveljavitev evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih ter polno delovanje. 

Več informacij o okviru digitalnih kompetenc je na voljo v brošuri, videoposnetku in na spletnem mestu Skupnega raziskovalnega središča.

Dodatne informacije o potrjevanju digitalnih znanj in spretnosti so na voljo na spletnem mestu All Digital.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EC-EDSC@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.