Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 9. mjera

Europska potvrda za digitalne vještine

Europska komisija razmatra uvođenje europske potvrde za digitalne vještine kako bi poslodavci, pružatelji osposobljavanja i drugi dionici brže i jednostavnije priznavali digitalne vještine.

U okviru te inicijative predložit će se dogovoreni skup zahtjeva u pogledu kvalitete. Potvrda će se temeljiti i na Europskom okviru digitalnih kompetencija (DigComp), koji ujednačava shvaćanje toga što je digitalna kompetencija i stalno se ažurira u skladu s digitalnim razvojem.

Problemi s priznavanjem digitalnih vještina

Digitalne vještine neophodne su za učenje, rad i svakodnevni život. U gospodarstvu i društvu koji se brzo mijenjaju i ovise o tehnologiji te su vještine potrebne svakome.

Međutim, priznavanje digitalnih vještina može biti otežano jer se često „izgube u prijevodu”, dobrim dijelom zbog velike raznolikosti programa osposobljavanja i certificiranja vlada i raznih organizacija.

Ciljevi

Svrha je europske potvrde za digitalne vještine

  • povećati transparentnost i olakšati uzajamno priznavanje certificiranja digitalnih vještina u Europi među vladama, poslodavcima, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja, socijalnim partnerima ili gospodarskim i industrijskim komorama
  • omogućiti pojedincima da navedu vlastite razine digitalne kompetencije i potaknuti ih na stjecanje novih digitalnih vještina
  • ponuditi program koji dopunjava (ali ne zamjenjuje) postojeće (nacionalne ili međunarodne) programe certificiranja digitalnih vještina.

Europska potvrda za digitalne vještine podupire sljedeće ambiciozne ciljeve Programa vještina za Europu:

  • cilj da 70 % osoba u dobi od 16 do 74 godine do 2025. ima barem osnovne digitalne vještine
  • cilj u okviru inicijative za digitalno desetljeće Europe da do 2030. barem 80 % stanovništva ima osnovne digitalne vještine.

Glavne aktivnosti

Studija izvedivosti

U tijeku je studija izvedivosti koja pomaže Komisiji da ispita razne scenarije za europsku potvrdu za digitalne vještine. Studija se uvelike oslanja na savjetovanja s relevantnim partnerima, uključujući pružatelje usluga certificiranja, zavode za zapošljavanje i pružatelje obrazovanja i osposobljavanja. Evidentirat će se postojeći programi certificiranja digitalnih vještina u Europi i analizirati nedostaci kako bi se utvrdilo koja je uloga i vrijednost europske potvrde za digitalne vještine i kako ona može doprinijeti priznavanju digitalnih vještina u Europi.

Pilot-projekt s tijelima država EU-a

U okviru pilot-projekta ispitat će se koji su minimalni zahtjeva u pogledu kvalitete potrebni da se osigura transparentnost, prihvaćanje i uzajamno priznavanje europske potvrde za digitalne vještine. U tu će svrhu nacionalna tijela zemalja koje sudjeluju (Austrija, Finska, Francuska, Španjolska, Rumunjska) provoditi aktivnosti u različitim okruženjima tržišta rada te informalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja. Rezultati će biti uključeni u studiju izvedivosti.

Više informacija o okviru digitalnih kompetencija (DigComp):

Dodatne informacije o certificiranju digitalnih kompetencija dostupne su na stranici All Digital.

Financiranje

Ova mjera financira se u okviru EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Za više informacija o ovoj mjeri pišite nam na: EC-EDSC@ec.europa.eu.