Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 9. mjera

Europska potvrda za digitalne vještine

Digitalne vještine neophodne su za učenje, rad i svakodnevni život. U gospodarstvu i društvu koji se brzo mijenjaju i ovise o tehnologiji svi moraju imati digitalne vještine. 

Problemi u priznavanju digitalnih vještina

Međutim, priznavanje digitalnih vještina može biti otežano jer se često „izgube u prijevodu” zbog velike raznolikosti programa osposobljavanja i certificiranja koje organiziraju mnoge organizacije i vlade. 

Zato Europska komisija razmatra izradu europske potvrde za digitalne vještine kako bi poslodavci, pružatelji osposobljavanja i drugi dionici brže i jednostavnije priznavali digitalne vještine. 

Ta potvrda temeljit će se na Europskom okviru digitalnih kompetencija (DigComp), koji se i dalje ažurira kako bi građani mogli dokumentirati digitalne vještine stečene u digitalnom svijetu koji se ubrzano mijenja.

Ciljevi 

Europskom potvrdom za digitalne vještine, koja će se temeljiti na dogovorenim zahtjevima u pogledu kvalitete, želi se poboljšati transparentnost i uzajamno priznavanje certificiranja digitalnih vještina među vladama, poslodavcima i drugim dionicima u cijeloj Europi. 

Potvrda bi svakom trebala omogućiti da navede svoju razinu digitalnih kompetencija prema razinama stručnosti iz okvira digitalnih kompetencija te potaknuti pojedince na stjecanje novih digitalnih vještina. 

Taj bi sustav trebao nadopuniti, a ne zamijeniti postojeće (nacionalne i međunarodne) programe certificiranja digitalnih vještina.

Europska potvrda za digitalne vještine podupire ambiciozne ciljeve Programa vještina za Europu:

  • cilj da 70 % osoba u dobi od 16 do 74 godine do 2025. ima barem osnovne digitalne vještine
  • cilj u okviru inicijative za digitalno desetljeće Europe da do 2030. minimalno 80 % stanovništva ima osnovne digitalne vještine.

Glavne aktivnosti

U studiji izvedivosti istražit će se scenariji za europsku potvrdu za digitalne vještine. Evidentirat će se postojeći programi certificiranja digitalnih vještina u Europi i analizirati nedostaci kako bi se utvrdilo koja je uloga i vrijednost europske potvrde za digitalne vještine i kako ona može doprinijeti priznavanju digitalnih vještina u Europi.

Očekivani rezultati

Osmišljavanje i pilot-projekt europske potvrde za digitalne vještine koju priznaju i prihvaćaju vlade, poslodavci i drugi dionici u Europi

Kronologija 

  • proljeće 2021. – otvaranje platforme za digitalne vještine i radna mjesta s mogućnostima osposobljavanja za digitalno usavršavanje i prekvalifikaciju 
  • jesen 2021. – uvođenje alata za samoprocjenu digitalnih vještina na portalu Europass
  • proljeće 2022. – razmatranje izvedivosti, savjetovanje i razvoj koncepta zajedno s dionicima 
  • jesen 2023. – izrada prototipa europske potvrde za digitalne vještine 
  • 2024. – uvođenje i potpuna funkcionalnost europske potvrde za digitalne vještine 

Više informacija o okviru digitalnih kompetencija (DigComp) dostupno je u brošurivideozapisu i na stranicama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).

Dodatne informacije o certificiranju digitalnih kompetencija dostupne su na internetskoj stranici All Digital.

Financiranje

Ova mjera financira se u okviru EU-ova  programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: EC-EDSC@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.