Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 9

Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali

Il-ħiliet diġitali huma indispensabbli – għat-tagħlim, għax-xogħol u fil-ħajja ta’ kuljum. Ekonomija u soċjetà li qed jinbidlu malajr u xprunati mit-teknoloġija jeħtieġu li kulħadd ikollu ħiliet diġitali. 

Problemi fir-rikonoxximent tal-ħiliet diġitali

Madankollu, il-ħiliet diġitali spiss jistgħu jiġu “mitlufa fit-traduzzjoni” u jkun diffiċli li n-nies jingħataw rikonoxximent tagħhom. Parzjalment dan hu minħabba l-eżistenza ta’ diversità kbira ta’ skemi ta’ taħriġ u ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali prodotti minn diversi organizzazzjonijiet u gvernijiet. 

Huwa għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea qed tesplora l-iżvilupp ta’ Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali (EDSC) biex tgħin lin-nies ikollhom il-ħiliet diġitali tagħhom rikonoxxuti malajr u faċilment mill-impjegaturi, mill-fornituri tat-taħriġ u aktar. 

L-EDSC se jkun ibbażat fuq il-Qafas Ewropew ta' Kompetenza Diġitali għaċ-Ċittadini (DigComp), li qed ikompli jiġi aġġornat sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiddokumentaw il-ħiliet diġitali miksuba fid-dinja diġitali tal-lum li qed tinbidel b’rata mgħaġġla.

Għanijiet 

Iċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali, li se jsegwi sett maqbul ta’ rekwiżiti ta’ kwalità, għandu l-għan li jtejjeb it-trasparenza u r-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikazzjonijiet tal-ħiliet diġitali mill-gvernijiet, l-impjegaturi u partijiet ikkonċernati oħra fl-Ewropa kollha. 

Għandu jippermetti lin-nies jindikaw il-livell ta’ kompetenza diġitali tagħhom li jikkorrispondi mal-livelli ta’ profiċjenza ta’ DigComp u jħeġġeġ lill-individwi jiksbu ħiliet diġitali ġodda. 

Għandu jipprovdi skema li tkun komplementari għall-iskemi eżistenti (nazzjonali jew internazzjonali) taċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali u ma tissostitwixxihomx.

L-EDSC jappoġġja l-objettivi ambizzjużi tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet

  • se jiżgura li 70% ta’ dawk bejn is-16 u l-74 sena jkollhom mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2025
  • il-mira tad-Deċennju Diġitali tal-Ewropa ta’ minimu ta’ 80% tal-popolazzjoni b’ħiliet diġitali bażiċi sal-2030

Attivitajiet ewlenin

Studju tal-fattibbiltà se jesplora xenarji għaċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali Dan se jimmappja l-iskemi eżistenti taċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa u se jwettaq analiżi tal-lakuni biex jifhem ir-rwol u l-valur ta’ EDSC u kif jista’ jappoġġja r-rikonoxximent tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

Riżultati mistennija

It-tfassil u proġett pilota ta’ Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali (EDSC), li huwa rikonoxxut u aċċettat mill-gvernijiet, l-impjegaturi u partijiet ikkonċernati oħra fl-Ewropa

Kronoloġija 

  • rebbiegħa 2021 – tnedija tal-Pjattaforma għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali b’opportunitajiet ta’ taħriġ għat-titjib diġitali u t-taħriġ mill-ġdid 
  • ħarifa 2021 – tnedija tal-għodda għall-awtovalutazzjoni tal-ħiliet diġitali permezz tal-portal tal-Europass
  • rebbiegħa 2022 – eżaminazzjoni tal-fattibbiltà, il-konsultazzjoni u l-iżvilupp tal-kunċett flimkien mal-partijiet ikkonċernati 
  • ħarifa 2023 – prototipi pilota tal-EDSC 
  • 2024 – tnedija u operazzjoni sħiħa tal-EDSC 

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-Qafas ta’ Kompetenza Diġitali (DigComp). fil-fuljett, fil-video u fuq is-sit web taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC).

Aktar informazzjoni dwar iċ-Ċertifikazzjoni ta’ Kompetenza Diġitali tista’ tinstab fuq is-sit web All Digital.

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata permezz tal-Programm Erasmus+tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuqEC-EDSC@ec.europa.eu.

Segwi EUDigitalEducation għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitalikollu.