Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 9

Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea qed tesplora l-iżvilupp ta’ Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali (EDSC) biex tgħin lin-nies ikollhom il-ħiliet diġitali tagħhom rikonoxxuti malajr u faċilment mill-impjegaturi, mill-fornituri tat-taħriġ u aktar.

Iċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali se jressaq sett miftiehem ta’ rekwiżiti tal-kwalità. Iċ-ċertifikat se jkun ibbażat ukoll fuq il-Qafas Ewropew ta’ Kompetenza Diġitali (DigComp), li jipprovdi fehim komuni ta’ x’inhi l-kompetenza diġitali u jiġi aġġornat kontinwament skont l-iżviluppi diġitali attwali.

Problemi fir-rikonoxximent tal-ħiliet diġitali

Il-ħiliet diġitali huma indispensabbli għat-tagħlim, għax-xogħol u fil-ħajja ta’ kuljum. Ekonomija u soċjetà li qed jinbidlu malajr u xprunati mit-teknoloġija jeħtieġu li kulħadd ikollu ħiliet diġitali.

Madankollu, il-ħiliet diġitali spiss jistgħu “jintilfu fit-traduzzjoni” u jkun diffiċli għan-nies biex jiġu rikonoxxuti. Parzjalment dan hu minħabba l-eżistenza ta’ diversità kbira ta’ skemi ta’ taħriġ u ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali prodotti minn diversi organizzazzjonijiet u gvernijiet.

Għanijiet

Iċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali jimmira biex

  • isaħħaħ it-trasparenza u r-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikazzjonijiet tal-ħiliet diġitali madwar l-Ewropa mill-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet bħall-impjegaturi, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, is-sħab soċjali, il-kmamar tal-kummerċ u l-industrija
  • jippermetti lin-nies jindikaw il-livell ta’ kompetenza diġitali tagħhom u jħeġġeġ lill-individwi jiksbu ħiliet diġitali ġodda
  • jipprovdi skema li tkun komplementari għall-iskemi eżistenti (nazzjonali jew internazzjonali) taċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali, sabiex ma jiġux sostitwiti b’ebda mod

L-EDSC jappoġġja l-objettivi ambizzjużi li ġejjin tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet

  • l-iżgurar li 70% tal-persuni ta’ bejn is-16 u l-74 sena jkollhom mill-anqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2025
  • il-mira tad-Deċennju Diġitali tal-Ewropa ta’ minimu ta’ 80% tal-popolazzjoni b’ħiliet diġitali bażiċi sal-2030

Attivitajiet ewlenin

Studju tal-Fattibbiltà

Studju tal-fattibbiltà li għaddej bħalissa qed jgħin lill-Kummissjoni tesplora xenarji għaċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali. L-istudju jiddependi ħafna fuq konsultazzjonijiet mas-sħab rilevanti, inklużi l-fornituri taċ-ċertifikazzjoni, is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ. L-istudju jimmappja l-iskemi eżistenti taċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa u jwettaq analiżi tal-lakuni, tal-ħtiġijiet u tal-benefiċċji biex jifhem ir-rwol u l-valur ta’ EDSC u kif jista’ jappoġġja r-rikonoxximent tal-ħiliet diġitali fl-Ewropa.

Proġett pilota tal-EDSC mal-awtoritajiet nazzjonali mill-pajjiżi tal-UE

Il-proġett pilota se jittestja l-elementi kostitwenti għal rekwiżiti minimi ta’ kwalità biex jiġu appoġġjati t-trasparenza, l-aċċettazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku taċ-Ċertifikat Ewropew tal-Ħiliet Diġitali. Għal dan l-għan, l-awtoritajiet nazzjonali parteċipanti (l-Awstrija, il-Finlandja, Franza, Spanja, ir-Rumanija) se jwettqu attivitajiet f’kuntesti differenti tas-suq tax-xogħol u f’kuntesti ta’ edukazzjoni u taħriġ informali u mhux formali. Ir-riżultati se jikkontribwixxu għall-istudju tal-fattibbiltà.

Aktar informazzjoni dwar il-Qafas ta’ Kompetenza Diġitali (DigComp) tista’ tinstab hawn taħt:

Aktar informazzjoni dwar iċ-Ċertifikazzjoni tal-Kompetenza Diġitali tista’ tinstab fuq All Digital.

Finanzjament

Din l-azzjoni hi ffinanzjata permezz tal-Programm Erasmus+ tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuq EC-EDSC@ec.europa.eu.