Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs – actie 9

Europees certificaat voor digitale vaardigheden

De Europese Commissie gaat na of er een Europees certificaat voor digitale vaardigheden (European Digital Skills Certificate, EDSC) kan worden ontwikkeld om mensen te helpen hun digitale vaardigheden snel en eenvoudig te laten erkennen door onder meer werkgevers en aanbieders van opleidingen.

Het Europees certificaat voor digitale vaardigheden zal op een reeks kwaliteitseisen berusten. Het certificaat zal ook gebaseerd zijn op het Europees kader voor digitale competentie (DigComp), dat het begrip “digitale competentie” definieert en voortdurend wordt geüpdatet in het licht van de digitale ontwikkelingen.

Problemen bij de erkenning van digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk om te leren, om te werken en in het dagelijks leven. In een snel veranderende en technologisch gestuurde economie en samenleving heeft iedereen digitale vaardigheden nodig.

Toch gaan digitale vaardigheden dikwijls “verloren in vertaling” en is het vaak moeilijk ze te laten erkennen. Dat is deels te wijten aan het feit dat organisaties en regeringen voor een grote verscheidenheid aan opleidingen en certificeringen op het gebied van digitale vaardigheden hebben gezorgd.

Doelstellingen

Het Europees certificaat voor digitale vaardigheden wil

  • voor meer transparantie en de wederzijdse erkenning van certificeringen van digitale vaardigheden door regeringen en organisaties (bijvoorbeeld werkgevers, aanbieders van onderwijs en opleiding, sociale partners en kamers van koophandel en industrie) in Europa zorgen
  • mensen in staat stellen hun niveau van digitale competentie aan te geven en hen aanmoedigen om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven
  • voorzien in een regeling ter aanvulling van de bestaande (nationale of internationale) certificeringen van digitale vaardigheden, zonder de bestaande certificeringen te vervangen

Het EDSC steunt de volgende ambitieuze doelstellingen van de Europese vaardighedenagenda

  • 70% van de 16- tot 74-jarigen beschikt uiterlijk 2025 over ten minste digitale basisvaardigheden
  • ten minste 80% van de bevolking beschikt uiterlijk 2030 over digitale basisvaardigheden (de doelstelling van Europa’s digitale decennium)

Belangrijkste activiteiten

Haalbaarheidsstudie

Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de Commissie te helpen scenario’s voor het Europees certificaat voor digitale vaardigheden te testen. De studie berust grotendeels op raadplegingen van partners, onder meer openbare diensten voor arbeidsvoorziening en aanbieders van onderwijs, opleiding en certificering. De studie brengt bestaande certificeringen van digitale vaardigheden in Europa in kaart en voert een analyse van de lacunes, behoeften en voordelen uit om inzicht te krijgen in de rol en de waarde van een EDSC en in de wijze waarop het de erkenning van digitale vaardigheden in Europa kan ondersteunen.

EDSC-proefproject met nationale autoriteiten uit EU-landen

Bij het proefproject zullen de bouwstenen voor minimumkwaliteitseisen worden getest ter ondersteuning van de transparantie, de aanvaarding en de wederzijdse erkenning van het Europees certificaat voor digitale vaardigheden. Daartoe zullen de deelnemende nationale autoriteiten (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Spanje, Roemenië) activiteiten uitvoeren in verschillende arbeidsmarktsettings en informele en niet-formele onderwijs- en opleidingssituaties. De resultaten zullen worden gebruikt bij de haalbaarheidsstudie.

Meer informatie over het kader voor digitale competentie (DigComp) is hieronder te vinden:

Meer informatie over de certificering van digitale competentie vindt u op de All Digital.

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het programma Erasmus+ van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u per e-mail contact met ons opnemen: EC-EDSC@ec.europa.eu