Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Več o orodju SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja.

Orodje SELFIE ima trdno podlago v raziskavah in je bilo razvito na podlagi okvira Evropske komisije za spodbujanje digitalnega učenja v izobraževalnih organizacijah.

Orodje SELFIE anonimno zbira stališča učencev, učiteljev in predstavnikov vodstva šole glede uporabe tehnologije na njihovih šolah. V tem postopku se uporabljajo kratke trditve in vprašanja ter preprosta lestvica odgovorov od 1 do 5. Za vprašanja in izjave je potrebnih približno 20 minut.

Na podlagi odgovorov orodje ustvari poročilo – prikaz („SELFIE“ :-)) šolskih odlik in slabosti pri uporabi tehnologije.

Orodje SELFIE je na voljo vsem osnovnim ter splošnim in poklicnim srednjim šolam v Evropi in drugod ter v več kot 30 jezikih. Uporablja ga lahko vsaka šola, ne samo tiste z napredno infrastrukturo, opremo in uporabe tehnologije.

Varstvo podatkov in zasebnosti v orodju SELFIE

Orodje, ki so ga šole izoblikovale zase

SELFIE je pobuda Evropske komisije, ki se financira v okviru programa Erasmus. Uporaba orodja je za vsako šolo brezplačna.

Orodje je bilo razvito z ekipo strokovnjakov iz šol, ministrstev za izobraževanje in raziskovalnih ustanov po vsej Evropi. Med partnerskimi institucijami so Evropska fundacija za usposabljanje, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) in Inštitut za informacijske tehnologije v izobraževanju organizacije UNESCO.

V ustvarjanje in preskušanje orodja SELFIE so bili vključeni predstavniki vodstev šol, učitelji in učenci:

  • 5 000 zaposlenih in študentov je podalo svoje mnenje ob prvi zasnovi orodja
  • 67 000 oseb iz 650 šol po Evropi je sodelovalo v pilotnem testiranju.
  • Orodje SELFIE so preskušale osnovne šole, da bi se zagotovilo, da ga lahko razumejo tudi mlajši učenci.

 

Vključite se

 

Postanite del vse večje skupnosti evropskih šol, ki uporabljajo orodje SELFIE kot pomoč pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje in učenje.

 

Prednosti

Celovitost

Orodje SELFIE s celovitim ocenjevanjem številnih področij šolske prakse zajame celotno šolsko skupnost – vodstvo šole, učitelje in učence.

Prilagodljivost

Ker je vsaka šola edinstvena, je orodje mogoče prilagajati. Šola lahko izbira in dodaja vprašanja in trditve, ki ustrezajo njenim potrebam.

Upoštevanje izkušenj

Orodje SELFIE vsem udeležencem omogoča odgovarjanje na vprašanja glede na njihove izkušnje, ki jih imajo kot učenci, učitelji ali predstavniki vodstva šole.

Brezplačnost in anonimnost

Orodje SELFIE je brezplačno. Odgovori so anonimizirani in zagotovljeno je varstvo podatkov.

Po meri

Po končanem postopku v orodju SELFIE vsaka šola prejme prilagojeno interaktivno poročilo s poglobljenimi podatki in kratkimi vpogledi v odlike in slabosti.

Izkušnje

 

Oglejte si, kaj pravijo druge šole