Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 13. ukrep

Za udeležbo v digitalnem sektorju, bodisi v visokošolskem izobraževanju, na delovnih mestih bodisi v podjetništvu, se zanima manj žensk. To potrjuje tudi študija Women in the digital age (Ženske v digitalni dobi) iz leta 2018 s podatkom, da je samo 24 od 1 000 diplomantk terciarnega izobraževanja v Evropski uniji (EU) pri študiju izbralo predmet, povezan z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Še vedno je manj verjetno, da bi ženske, v primerjavi z moškimi, imele strokovna digitalna znanja in spretnosti in bi delale na tem področju, saj predstavljajo samo 18 % strokovnjakov informacijske in komunikacijske tehnologije v EU (Women in the digital age, 2018).

Fantje in dekleta so skoraj enako zastopani pri delu na področjih, povezanih z znanostjo, vendar razpoložljivi podatki (Women in the digital age, 2018) kažejo, da je samo vsak tretji diplomant s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ženska. 

Hitrost sprememb ni obetavna: delež žensk na delovnih mestih, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v EU, se je med letoma 2012 in 2016 povečal za samo 0,5 % (Evropski inštitut za enakost spolov, Women and men in ICT: a chance for better work-life balance (Ženske in moški v IKT: priložnost za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja), 2018).

Cilji 

Evropska komisija bo podprla mlade študentke pri razvoju digitalnih in podjetniških kompetenc, da bi spodbudila udeležbo žensk v študijih in na poklicnih poteh s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike in omogočila boljše vključevanje žensk v digitalno gospodarstvo.

Prizadevala si bo tudi za večje vključevanje žensk v študije in na poklicne poti s področja digitalnih ved ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, med drugim tudi podjetnic.

Ključne dejavnosti

  • Zagotovitev možnosti usposabljanja na področju digitalnih in trajnostnih podjetniških znanj in spretnosti dekletom v srednješolskem izobraževanju prek namenske spletne učne platforme (Skupnosti znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo);
  • organizacija festivalov E-STEAM* za dekleta in ženske v različnih državah članicah EU bo pripomogla k izboljšanju digitalnih in podjetniških kompetenc med dekleti in ženskami ter okrepila njihovo samozavest, da jih bodo ustvarjalno uporabljale za prepoznavanje priložnosti, inovacije in ustvarjanje vrednosti za družbo;
  • novi programi visokošolskega izobraževanja s področja inženirstva ter informacijske in komunikacijske tehnologije, ki temeljijo na interdisciplinarnem pristopu naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Sem spadata tudi oblikovanje koalicije EU STEM, ki bi podprla vzpostavitev nacionalnih platform s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ter razširjanje rezultatov iz projektov, financiranih s programom Erasmus+, in primerov dobrih praks, ki so na voljo v okviru zveze evropskih univerz.

Pričakovani rezultati 

  • Do konca leta 2027 – vključitev 40 000 mladih študentk v usposabljanje o krožnem gospodarstvu ter digitalnih znanjih in spretnostih.

Časovnica 

Začetek leta 2021, konec leta 2027.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programov EU Obzorje Evropa, Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) ter Erasmus+.

Stik z nami 

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


* STEAM je izobraževalni pristop k poučevanju, ki uporablja naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko kot izhodišča za usmerjanje vprašanj, dialoga in kritičnega razmišljanja študentov.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.