Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 13

Kvinder i STEM-uddannelser og STEM-karriereforløb

Færre kvinder end mænd er interesserede i at være en del af den digitale sektor, og det gælder både inden for videregående uddannelser, job og iværksætteri. Kommissionens undersøgelse She figures (kvindetal) fra 2021 bekræfter tendensen.

Ifølge undersøgelsen er kun 20 % af de færdiguddannede inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kvinder, og kun 17 % har job i teknologisektoren. Kvinder udgør også kun 24 % af de selvstændige i tekniske erhverv inden for områder som naturvidenskab, ingeniørvirksomhed og IKT.

Piger og drenge har nogenlunde de samme chancer for at få arbejde inden for et videnskabeligt område, men med alderen og på et højere uddannelsesniveau har piger en tendens til at bevæge sig væk fra naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og IKT-fag. Data fra undersøgelsen "Women in the digital age" fra 2018 viser, at kun én ud af tre kandidater fra STEM-fagene er kvinde.

Og det går ikke hurtigt fremad – andelen af kvinder i IKT-job i EU steg kun med 0,5 % mellem 2012 og 2016 (kilde: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: "Women and men in ICT: a chance for better work-life balance" fra 2018).

Der har været en lille stigning i andelen af kvindelige videnskabsfolk og ingeniører i EU-landene fra 39 % i 2011 til 41 % i 2020.

Formål

For at få flere kvinder til at vælge en uddannelse og en karriere inden for STEM-fagene og dermed få flere kvinder inddraget i den digitale økonomi ønsker Europa-Kommissionen at støtte unge kvindelige studerende i at udvikle deres digitale færdigheder og iværksætterkompetencer.

Kommissionen ønsker også at tiltrække flere kvinder til både uddannelse og efterfølgende job inden for det digitale område og STEM-fagene, også som iværksættere.

De vigtigste aktiviteter

  • Vi skal tilbyde uddannelse i digitale færdigheder og bæredygtigt iværksætteri til piger på ungdomsuddannelserne via den særlige onlinelæringsplatform Girls Go Circular (styret af EIT RawMaterials, som er et videns- og innovationsfællesskab under Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi)
  • Vi skal tilrettelægge E-STEAM*-festivaler for piger og kvinder i forskellige EU-lande for at styrke deres digitale færdigheder og iværksætterkompetencer og for at motivere dem til at bruge dem kreativt til at finde muligheder, arbejde med innovation og skabe værdi for samfundet.
  • Vi skal tilbyde nye videregående uddannelsesprogrammer inden for ingeniørvidenskab og informations- og kommunikationsteknologi baseret på den tværfaglige STEAM-tilgang. Det drejer sig også om at bygge videre på EU's STEM-koalition og støtte etablering af nationale STEM-platforme og formidling af resultaterne af Erasmus+-finansierede projekter og god praksis inden for europæiske universitetsalliancer.

Forventede resultater

  • 40.000 unge kvindelige studerende vil starte på uddannelser inden for cirkulær økonomi og digitale færdigheder inden udgangen af 2027.
  • Der vil blive arrangeret fem ESTEAM Fests for piger og fem for kvinder og et afslutningseventinden udgangen af 2024.
  • STEM vil være en prioritet i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+-projekter vedrørende samarbejdspartnerskaber for videregående uddannelse i både 2021 og 2022.

Tidslinje

2021 til 2027.

Finansiering

Foranstaltning 13 finansieres af EU-programmerne Horisont Europa, virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) og Erasmus+.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 13, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 13 og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.

 

* STEAM er en uddannelsesmetode, hvor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, humaniora og matematik danner grundlag for de studerendes synsvinkel, dialog og kritiske tænkning. 

Se også