Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 13

Deelname van vrouwen aan STEM-studies en -loopbanen

Er zijn minder vrouwen geïnteresseerd om in de digitale sector te stappen, of het nu gaat om het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt of het ondernemerschap. De studie van de Commissie “She Figures” (2021) bevestigt deze trend.

Volgens die studie is slechts 20% van de afgestudeerden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) vrouw en heeft slechts 17% een baan in de technologiesector. Bovendien vertegenwoordigen vrouwen slechts 24% van de zelfstandigen in technische beroepen, beroepen in de wetenschap, engineering of ICT.

Meisjes en jongens hebben bijna evenveel kans om in een wetenschapsgerelateerde sector terecht te komen, maar eens ze ouder worden en op een hoger onderwijsniveau zitten, zijn meisjes geneigd af te stappen van STEM- en ICT-vakken. Uit de beschikbare gegevens (“Women in the digital age”, 2018) blijkt dat slechts één op de drie STEM-afgestudeerden vrouw is.

Het tempo van de evolutie belooft niet veel goeds: het aandeel vrouwen met ICT-banen in de Europese Unie (EU) is tussen 2012 en 2016 met slechts 0,5% gestegen (Bron: Europees Instituut voor gendergelijkheid: Vrouwen en mannen in de ICT: een kans voor een beter evenwicht tussen werk en privé, 2018).

Het aantal vrouwelijke wetenschappers en ingenieurs in de EU-lidstaten is licht gestegen, met een stijgend aandeel van 39% in 2011 tot 41% in 2020.

Doelstellingen

Om meer vrouwen aan te moedigen voor een STEM-richting en -loopbaan te kiezen en vrouwen beter te integreren in de digitale economie, zal de Europese Commissie jonge vrouwelijke studenten steunen om hun digitale vaardigheden en ondernemerscompetenties te ontwikkelen.

De Commissie zal proberen meer vrouwen aan te trekken in digitale opleidingen, STEM-studierichtingen en de bijbehorende loopbanen, ook als ondernemers.

Belangrijkste activiteiten

  • opleidingen over digitale en duurzame ondernemerscompetenties toegankelijk maken voor meisjes in het middelbaar onderwijs via het daartoe bestemde online leerplatform Girls Go Circular (beheerd door EIT RawMaterials, een kennis- en innovatiegemeenschap van het Europees Instituut voor innovatie en technologie)
  • E-STEAM*-festivals voor meisjes en vrouwen organiseren in verschillende EU-lidstaten om hun digitale en ondernemerscompetenties te versterken en hun het vertrouwen te geven deze creatief te gebruiken om kansen te spotten, te innoveren en waarde voor de samenleving te creëren;
  • nieuwe hogeronderwijsprogramma’s aanbieden voor engineering en informatie- en communicatietechnologie op basis van de interdisciplinaire STEAM-aanpak. Het gaat dan onder meer over het voortbouwen op de EU-coalitie voor STEM om de oprichting van nationale STEM-platforms te ondersteunen en het verspreiden van de resultaten van door Erasmus+ gefinancierde projecten en goede praktijken binnen de allianties van Europese universiteiten.

Verwachte resultaten

  • tegen eind 2027 - 40 000 jonge vrouwelijke studenten betrekken bij opleidingen over de circulaire economie en digitale vaardigheden
  • tegen 2024 - organiseren van E-STEAM-festivals, vijf voor meisjes en vijf voor vrouwen en één afsluitend evenement
  • STEM als een prioriteit opnemen in het jaarlijkse Erasmus+-werkprogramma van 2021 en 2022 voor de samenwerkingspartnerschapsprojecten in het hoger onderwijs

Tijdlijn

Van begin van 2021 tot 2027.

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door de EU-programma’s Horizon Europa, concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) en Erasmus+.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige Digital Education Action Plan.

 

* STEAM is een educatieve leermethode die gebruik maakt van wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde als toegangspunten voor het aansturen van onderzoek door studenten, dialoog en kritisch denken. 

Lees meer