Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 13

Insatser för fler kvinnor inom STEM-ämnena

Färre kvinnor än män är intresserade av den digitala sektorn, oavsett om det handlar om högre utbildning, jobb eller entreprenörskap. Det bekräftas av kommissionens studie She Figures (2021).

Enligt studien är bara var femte utexaminerad från it-området en kvinna och bara 17 procent har arbeten inom tekniksektorn. Kvinnor utgör också bara 24 procent av de egenföretagare som arbetar med naturvetenskap, ingenjörsvetenskap eller it.

Nästan lika många flickor som pojkar kan tänka sig att jobba inom ett naturvetenskapligt område, men när de blir äldre och börjar studera på en högre nivå tenderar flickorna att välja andra inriktningar än STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) och it. Studien ”Women in the digital age” från 2018 visar att bara var tredje nyutexaminerad STEM-student är en kvinna.

Förändringarna sker långsamt – andelen kvinnor med it-jobb i EU ökade med bara en halv procentenhet mellan 2012 och 2016 (källa: Europeiska jämställdhetsinstitutet: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance, 2018).

Det har dock skett en liten ökning av antalet kvinnliga forskare och ingenjörer i EU-länderna – från 39 procent 2011 till 41 procent 2020.

Mål

För att uppmuntra kvinnor att studera och arbeta inom STEM-områdena och se till att kvinnor inkluderas alltmer i den digitala ekonomin ska kommissionen hjälpa unga kvinnliga studenter att utveckla sin digitala kompetens och entreprenörkompetens.

Kommissionen vill se fler kvinnor inom digitala och STEM-relaterade utbildningsområden och karriärer, också som entreprenörer.

Insatser

  • Undervisning i digitala färdigheter och hållbart entreprenörskap för flickor på högstadiet och gymnasiet via den särskilda webbplattformen Girls Go Circular (som drivs av EIT RawMaterials, en kunskaps- och innovationsgrupp inom Europeiska institutet för innovation och teknik).
  • E-STEAM*-festivaler för flickor och kvinnor i olika EU-länder. Festivalerna ska stärka flickors och kvinnors digitala kompetens och entreprenörskompetens och öka deras självförtroende att använda sina färdigheter för att upptäcka möjligheter, forska och skapa mervärde för samhället.
  • Nya högskole- och universitetsprogram för ingenjörsvetenskap och it med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt STEAM-arbetssätt. Man ska bland annat bygga vidare på EU STEM Coalition för att stödja nationella STEM-plattformar och sprida resultaten av projekt som finansieras av Erasmus+ och god praxis som finns inom de europeiska universitetsallianserna.

Förväntade resultat 

  • Senast slutet av 2027 – 40 000 unga kvinnliga studenter deltar i utbildning om den cirkulära ekonomin och digitala färdigheter.
  • Senast 2024 – fem evenemang för entreprenörskap, naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik (ESTEAM) för flickor och fem för kvinnor samt ett avslutningsevenemang.
  • STEM ska vara en prioritering i de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ när det gäller samarbetspartnerskap inom den högre utbildningen både 2021 och 2022.

Tidslinje

Början av 2021 fram till 2027.

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU-programmen Horisont Europa, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme-programmet) och Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

* STEAM är en utbildningsmetod där naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, humaniora och matematik bildar underlag för studenternas frågor, dialog och kritiska tänkande. 

Läs mer