Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pobuda Evropske univerze

Kaj je pobuda Evropske univerze

Področje izobraževanja v Evropi se spreminja. Na vrhu v Göteborgu leta 2017 so voditelji EU predstavili svojo vizijo izobraževanja in kulture. V decembrskih sklepih leta 2017 je Evropski svet pozval države članice, Svet in Komisijo k izvajanju niza pobud, ki naj med drugim:

„...okrepijo strateška partnerstva med visokošolskimi ustanovami v EU in pripomorejo do leta 2024 k nastanku približno dvajsetih ‚evropskih univerz‘ – tj. mrež, v katere se po načelu od spodaj navzgor povežejo univerze v EU, ki bodo študentom omogočile pridobiti diplomo s kombiniranjem študija v več državah EU in prispevale k mednarodni konkurenčnosti evropskih univerz“.

Odgovor na ta poziv je pobuda Evropske univerze, ki so jo skupaj pripravile visokošolske ustanove, študentske organizacije, države članice in Komisija. Danes je to ena od vodilnih pobud EU za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora.

 

Vaš brskalnik ne podpira videoznačke.

Kaj so Evropske univerze

Evropske univerze so nadnacionalna zavezništva, ki bodo postala univerze prihodnosti. Spodbujala bodo evropske vrednote in identiteto ter korenito spremenila kakovost in konkurenčnost evropskega visokega šolstva. Komisija si ta velik korak naprej prizadeva doseči s preizkušanjem različnih modelov sodelovanja za Evropske univerze, in sicer z dvema razpisoma za zbiranje predlogov v okviru programa Erasmus+. Zavezništva bodo:

  • vključevala partnerje iz vseh vrst visokošolskih ustanov in zajemala široko evropsko geografsko območje
  • temeljila na skupni dolgoročni strategiji, ki se osredotoča na trajnost, odličnost in evropske vrednote
  • ponujala učne načrte, usmerjene v študente, ki se bodo skupaj izvajali na meduniverzitetnih kampusih, kjer bo lahko raznolika študentska populacija oblikovala svoje programe in izkusila mobilnost na vseh študijskih ravneh
  • uporabila pristop na podlagi izzivov, ki bo študentom, akademikom in zunanjim partnerjem omogočal sodelovanje v meddisciplinarnih skupinah, ki bodo obravnavale najpomembnejša vprašanja, s katerimi se danes sooča Evropa

Rezultati prvega razpisa

Rezultati razpisa za leto 2019 so bili objavljeni junija 2019. Od 54 prejetih prijav je bilo izbranih prvih 17 zavezništev evropskih univerz, v katere je bilo vključenih 114 visokošolskih ustanov iz 24 držav članic. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Rezultati drugega razpisa

Rezultati razpisa za leto 2020 so zdaj objavljeni. Od 62 prejetih prijav je bilo izbranih 24 novih zavezništev evropskih univerz, v katerih sodeluje 165 visokošolskih ustanov iz 26 držav članic in drugih držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije.

Teh 41 zavezništev evropskih univerz bo preizkušalo različne modele koncepta Evropskih univerz in ugotavljalo, kakšen je njihov potencial za spremembe visokega šolstva. Pobuda Evropske univerze bo v celoti vpeljana in še razširjena v naslednjem obdobju programa Erasmus 2021–2027. Več informacij je na voljo v informativnem pregledu Komisije o pobudi.
 

Vaš brskalnik ne podpira videoznačke.