Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 13. darbība

Tikai nelielu daļu sieviešu interesē dalība digitālajā nozarē — vai tā būtu augstākā izglītība, profesionālas darbības vai uzņēmējdarbība. Komisijas pētījums “Sievietes digitālajā laikmetā” (2018) apstiprina šo tendenci: tikai 24 no katrām 1000 augstskolu absolventēm Eiropas Savienībā (ES) ir studējušas ar IKT saistītu priekšmetu.

Sievietes joprojām retāk ir apguvušas specializētas digitālās prasmes un strādā šajā jomā salīdzinājumā ar vīriešiem, jo tikai 18 % no IKT speciālistiem ES ir sievietes (“Sievietes digitālajā laikmetā”, 2018).

Zēniem un meitenēm ir gandrīz vienāda interese par darbu ar zinātni saistītā jomā, tomēr pieejamie dati (“Sievietes digitālajā laikmetā”, 2018) liecina, ka tikai katrs trešais STEM absolvents ir sieviete. 

Pārmaiņu temps nav daudzsološs — sieviešu īpatsvars IKT darbvietās ES 2012.–2016. gadā palielinājās tikai par 0,5 % (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, “Sievietes un vīrieši IKT: iespēja panākt labāku līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīvi”, 2018).

Mērķi 

Lai veicinātu sieviešu dalību STEM studijās un karjerā un nodrošinātu sieviešu lielāku iekļaušanos digitālajā ekonomikā, Eiropas Komisija atbalstīs jaunās studentes, lai viņas varētu attīstīt savas digitālās un uzņēmējdarbības prasmes.

Komisija arī centīsies palielināt sieviešu iekļaušanos digitālajās un STEM studiju jomās un karjerā, tostarp kā uzņēmējām.

Galvenās darbības

  • Nodrošināt meitenēm apmācību digitālo un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prasmju apgūšanai vidējās izglītības līmenī, izmantojot īpašu tiešsaistes mācību platformu (Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK));
  • organizēt meitenēm un sievietēm paredzētus E-STEAM* festivālus dažādās ES dalībvalstīs, kas uzlabos digitālās un uzņēmējdarbības prasmes meiteņu un sieviešu vidū un palielinās viņu pārliecību tās radoši izmantot, lai saskatītu iespējas, ieviestu jauninājumus un radītu vērtību sabiedrībai;
  • izveidot jaunas augstākās izglītības programmas, kas tiek piedāvātas inženierzinātņu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomās, pamatojoties uz starpdisciplināru STEAM pieeju. Tas ietver ES STEM koalīcijas izmantošanu, lai atbalstītu valstu STEM platformu izveidi un “Erasmus+” finansēto projektu rezultātu un Eiropas universitāšu apvienību labas prakses izplatīšanu.

Gaidāmie rezultāti 

  • Līdz 2027. gada beigām — 40 000 jaunu studenšu iesaistīšana apmācībā attiecībā uz aprites ekonomiku un digitālajām prasmēm.

Grafiks 

No 2021. gada līdz 2027. gadam.

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Apvārsnis Eiropa”, Uzņēmumu konkurētspējas un MVU programmas (COSME) un “Erasmus+”.

Saziņai 

Lai uzzinātu vairāk par šo darbību, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


*STEAM ir izglītojoša pieeja mācībām, kas izmanto zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku kā piekļuves punktus studentu pētījumu, dialoga un kritiskās domāšanas vadīšanai.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021