Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 13

Il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-istudji u l-karrieri STEM

Anqas nisa huma interessati li jipparteċipaw fis-settur diġitali, sew fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, fl-impjiegi jew fl-intraprenditorija. L-istudju tal-Kummissjoni “She Figures” (2021) jikkonferma din it-tendenza.

Skont l-istudju, in-nisa jirrappreżentaw biss 20% tal-gradwati tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) u 17% biss għandhom impjiegi fis-settur tat-teknoloġija. In-nisa jirrappreżentaw ukoll 24% biss tal-professjonisti li jaħdmu għal rashom fi professjonijiet tekniċi, bħax-xjenza, l-inġinerija jew l-ICT.

Il-bniet u s-subien huma kważi ugwalment kapaċi jistennew li jaħdmu f’qasam relatat max-xjenza, iżda bl-età u f’livelli ogħla ta’ edukazzjoni, il-bniet għandhom it-tendenza li jitbiegħdu mill-Matematika tal-Inġinerija Teknoloġika tax-Xjenza (STEM) u s-suġġetti tal-ICT. Id-data disponibbli (“In-nisa fl-era diġitali”, 2018) turi li wieħed biss minn kull tliet gradwati STEM huwa mara.

Il-pass tal-bidla mhuwiex promettenti – is-sehem tan-nisa fl-impjiegi tal-ICT fl-Unjoni Ewropea (UE) żdied b’ 0.5% biss bejn l-2012 u l-2016 (Sors: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance, 2018).

Kien hemm żieda żgħira ta’ xjenzati u inġiniera nisa fl-Istati Membri tal-UE, bit-39% fl-2011 jitla’ għal 41% fl-2020.

Għanijiet

Biex tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-istudji u l-karrieri STEM u biex tiżgura inklużjoni msaħħa tan-nisa fl-ekonomija diġitali, il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġja lill-istudenti nisa żgħażagħ biex jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali u intraprenditorjali tagħhom.

Se tfittex li żżid l-inklużjoni tan-nisa fl-oqsma diġitali u ta’ studju u karrieri STEM, inkluż bħala intraprendituri.

Attivitajiet ewlenin

  • jagħmel it-taħriġ fil-kompetenzi diġitali u fl-intraprenditorija sostenibbli lill-bniet fil-livell tal-edukazzjoni sekondarja disponibbli permezz tal-pjattaforma dedikata online ta’ tagħlim Girls Go Circular (ġestita mill-EIT RawMaterials, Komunità ta’ Għarfine u Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija)
  • jorganizza l-festivals E-STEAM* tal-bniet u n-nisa fi Stati Membri differenti tal-UE biex jitjiebu l-kompetenzi diġitali u intraprenditorjali fost il-bniet u n-nisa u jissaħħu l-fiduċja tagħhom biex jużawhom b’mod kreattiv biex jidentifikaw l-opportunitajiet, jinnovaw u joħolqu valur għas-soċjetà
  • joffri programmi ġodda ta’ edukazzjoni għolja offruti għall-inġinerija u t-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni bbażati fuq l-approċċ STEAM interdixxiplinari. Dan jinkludi l-bini fuq il-Koalizzjoni STEM tal-UE biex tappoġġja l-istabbiliment ta’ pjattaformi STEM nazzjonali u t-tixrid tar-riżultati tal-proġetti ffinanzjati mill-Erasmus+ u l-prattiki tajba disponibbli fl-alleanzi tal-Universitajiet Ewropej

Riżultati/eżiti mistennija 

  • sal-aħħar tal-2027 – l-involviment ta' 40,000 student żagħżugħ u żagħżugħa fit-taħriġ dwar l-ekonomija ċirkolari u l-ħiliet diġitali
  • sal-2024 - l-organizzazzjoni ta’ 5 Girls, 5 Women ESTEAM Fests u avveniment finali 1
  • l-inklużjoni ta’ STEM bħala prijorità fil-programm ta’ ħidma annwali tal-Erasmus+ tal-2021 u l-2022 għall-proġetti ta’ Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

Skeda taż-żmien

Mill-bidu tal-2021, sal-2027.

Finanzjament

Din l-azzjoni hi ffinanzjata mill-programmi tal-UEOrizzont Ewropa, Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME) u Erasmus+ .

Ikkuntattjana

Biex issir taf aktar dwar din l-azzjoni, ikkuntattjana b’email fuq EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi lill-EUDigitalEducation fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitalikollu.

 

* STEAM hu approċċ edukattiv għat-tagħlim li juża x-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, l-Arti u l-Matematika bħala punti ta’ aċċess biex jiggwidaw ir-riċerka, id-djalogu u l-ħsieb kritiku tal-istudenti. 

Kontenut relatat