Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 2

Pandémia COVID-19 viedla k náhlemu a rozsiahlemu využívaniu digitálnych vzdelávacích postupov. Zavedené riešenia na zabezpečenie kontinuity vzdelávania a odbornej prípravy majú široký rozsah a zahŕňajú postupy, ktoré sú na vyššej aj nižšej technologickej úrovni, pričom medzi regiónmi a členskými štátmi Európskej únie (EÚ) sú značné rozdiely. 

Vyššia úroveň digitálnej kapacity a skúsenosti s alternatívnymi a flexibilnými formami vzdelávania viedli k rýchlejším a účinnejším reakciám. 

Zistené údaje poukazujú na rozdiely medzi úrovňami a sektormi vzdelávania a odbornej prípravy. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pokračovali vo väčšine prípadov vo výuke virtuálnou formou. Mnohým základným a stredným školám však chýbali odborné znalosti a mali problémy so zabezpečením možností dištančného a online vzdelávania pre všetkých svojich študentov. 

V tejto súvislosti sa v navrhovanom odporúčaní Rady stanovuje, ako účinne skombinovať rôzne vzdelávacie prostredia a nástroje, aby sa na základných a stredných školách zvýšila inkluzívnosť a flexibilita dištančného a online vzdelávania.

Ciele

Na základe skúseností získaných z pandémie COVID-19 navrhla Európska komisia odporúčanie Rady s cieľom dosiahnuť na úrovni EÚ spoločné chápanie účinných, inkluzívnych a stimulujúcich prístupov k dištančnému, online a zmiešanému vzdelávaniu. 

Cieľom je podporiť členské štáty pri prispôsobovaní vlastných systémov školského vzdelávania tak, aby boli flexibilnejšie a inkluzívnejšie a zohľadňovali širokú škálu pedagogických metód, technologických nástrojov, potrieb študentov a meniace sa okolnosti.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021