Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 2

Covid-19-pandemian myötä digitaalisten opiskelualustojen ja -materiaalien käyttö lisääntyi nopeasti. Jotta opiskelu saatiin jatkumaan koulujen sulkeuduttua, EU:n alueen oppilaitoksissa otettiin käyttöön sekä uusimpia digitaalisia välineitä että käytännönläheisempiä ratkaisuja. 

Oppilaitosten ja opiskelijoiden digitaalisissa valmiuksissa havaittiin suuria eroja EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Kun digitaaliset valmiudet ja taidot olivat hyvät ja opiskelu voitiin järjestää vaihtoehtoisilla ja joustavilla tavoilla, tilanne saatiin hallintaan ripeästi ja tuloksellisesti. 

Näytön perusteella myös eri koulutusasteiden ja -alojen välillä oli tässä suhteessa eroja. Korkeakoulut pystyivät useimmiten jatkamaan oppitunteja verkossa, kun taas monilta perus- ja toisen asteen kouluilta puuttui tarvittava asiantuntemus, jotta ne olisivat voineet järjestää etä- ja verkko-opetusta kaikille opiskelijoilleen. 

Tukeakseen digitaalisen opetuksen järjestämistä komissio hahmottelee ehdotuksessaan neuvoston suositukseksi, miten eri oppimisympäristöjä ja -välineitä yhdistelemällä voidaan luoda osallistavia ja joustavia ratkaisuja etä- ja verkkopohjaiseen opiskeluun perus- ja toisen asteen koulutuksessa.

Tavoitteet

Komissio ottaa huomioon covid-19-pandemian vaikutukset koulutukseen ja on tehnyt ehdotuksen neuvoston suositukseksi, jotta voidaan luoda yhteinen näkemys siitä, miten etä-, verkko- ja sulautuvasta opetuksesta saadaan tehokasta, osallistavaa ja innostavaa koko EU:n alueella. 

Suosituksen tavoitteena on tukea jäsenvaltioita, jotta ne voivat tehdä koulutusjärjestelmistään joustavia ja osallistavia siten, että niissä otetaan käyttöön monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja teknologisia välineitä, joiden avulla pystytään vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.