Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 2

Neuvoston suositus monimuotoisen oppimisen menetelmistä laadukkaan ja osallistavan perus- ja toisen asteen koulutuksen edistämiseksi

Koronapandemian myötä digitaalisten opiskelualustojen ja -materiaalien käyttö lisääntyi nopeasti. Opetuksen jatkuvuuden varmistamiseksi käyttöön otettiin laaja valikoima ratkaisuja, joihin sisältyi sekä perinteisiä keinoja että uusimpia digitaalisia menetelmiä.

Kun digitaaliset valmiudet ja taidot olivat hyvät ja opiskelu voitiin järjestää vaihtoehtoisilla ja joustavilla tavoilla, tilanne saatiin hallintaan ripeästi ja tuloksellisesti.

Näytön perusteella myös eri koulutusasteiden ja -alojen välillä oli tässä suhteessa eroja. Korkeakoulut pystyivät useimmiten jatkamaan oppitunteja verkossa, kun taas monilta perus- ja toisen asteen kouluilta puuttui tarvittava asiantuntemus, jotta ne olisivat voineet järjestää etä- ja verkko-opetusta kaikille opiskelijoilleen.

Tavoitteet

Neuvoston suositus monimuotoisen oppimisen menetelmistä pohjautuu kokemuksiin koronapandemiasta ja siinä luodaan yhteinen EU:n tason näkemys monimuoto-oppimisesta. Monimuotoisella oppimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa koulu, kouluttaja tai oppija käyttää oppimisprosessissa useampaa kuin yhtä tapaa.

Siinä yhdistetään usein kouluoppiminen oppimiseen muissa ympäristöissä, kuten yrityksissä, koulutuskeskuksissa, etänä, ulkoilmassa tai kulttuurikohteissa sekä käytetään rinnan erilaisia digitaalisia ja perinteisiä oppimisvälineitä.

Neuvoston suosituksen lyhyen aikavälin tavoite on tukea EU-maita lievittämään pandemian seurauksia oppijoille, opettajille, kouluttajille ja kouluille.

Siinä hahmotellaan myös tapoja kehittää pitkän aikavälin tehokkaita, osallistavia ja sitouttavia monimuoto-opetuksen menetelmiä perus- ja toisen asteen koulutukseen. Sillä tuetaan koulutusjärjestelmien muuttamista joustavammiksi ja osallistavammiksi, jotta niissä pystytään ottamaan käyttöön erilaisia pedagogisia menetelmiä ja teknologisia välineitä sekä huomioimaan erilaisten oppijoiden tarpeet ja muuttuvat olosuhteet.

Keskeiset toimet 

Aikataulu

  • 5.8.2021 – Komission ehdotus neuvoston suositukseksi
  • 29.11.2021 – Neuvosto hyväksyy neuvoston suosituksen

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation, jotta saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.


Aiheeseen liittyvää