Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 2

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar approċċi ta' tagħlim imħallat għal edukazzjoni primarja u sekondarja ta' kwalità għolja u inklużiva

Il-pandemija tal-COVID-19 wasslet għall-użu f’daqqa u fuq skala kbira ta’ prattiki ta’ tagħlim diġitali. Il-firxa ta’ soluzzjonijiet stabbiliti biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-edukazzjoni u t-taħriġ kienet wiesgħa u kienet tinkludi kemm prattiki ta’ teknoloġija baxxa kif ukoll ta’ teknoloġija avvanzata.

Livelli ogħla ta’ kapaċità diġitali u esperjenza b’forom alternattivi u flessibbli ta’ tagħlim wasslu għal reazzjonijiet aktar veloċi u aktar effettivi għall-pandemija.

L-evidenza tenfasizza d-differenzi fl-effettività tat-tweġibiet bejn il-livelli u s-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja komplew bil-lezzjonijiet tagħhom virtwalment, filwaqt li ħafna skejjel kemm fil-livell primarju kif ukoll f’dak sekondarju ma kellhomx għarfien espert u kellhom diffikultà biex joffru opportunitajiet ta’ tagħlim mill-bogħod u online lill-istudenti kollha tagħhom.

Għanijiet

Abbażi tat-tagħlimiet meħuda mill-pandemija tal-COVID-19, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tagħlim imħallat tiżviluppa fehim kondiviż fil-livell tal-Unjoni Ewropea (UE) għat-tagħlim imħallat. “Tagħlim imħallat” fl-edukazzjoni u t-taħriġ formali huwa t-terminu użat sabiex jiddeskrivi skola, edukatur jew student li jadotta aktar minn approċċ wieħed għall-proċess ta’ tagħlim.

Tista’ tikkombina t-tagħlim fl-iskola u f’ambjenti oħra, bħal kumpaniji, ċentri ta’ taħriġ, tagħlim mill-bogħod, barra, f’siti kulturali, kif ukoll bl-użu ta’ għodod ta’ tagħlim (mhux) diġitali differenti.

L-għan tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill huwa li tappoġġja lill-Istati Membri tal-UE biex jindirizzaw il-konsegwenzi tal-pandemija fuq l-istudenti, l-għalliema, it-trainers u l-iskejjel fuq terminu qasir.

Huwa jiddeskrivi wkoll it-triq ’il quddiem għall-iżvilupp ta’ approċċi effettivi, inklużivi u ta’ involviment fit-tul għat-tagħlim imħallat fl-edukazzjoni primarja u sekondarja. Din tgħin fl-adattament tas-sistemi edukattivi skolastiċi tagħhom biex ikunu aktar flessibbli u inklużivi b’firxa wiesgħa ta’ metodi pedagoġiċi, għodod teknoloġiċi, ħtiġijiet tal-istudenti u ċirkostanzi li qed jinbidlu.

Attivitajiet ewlenin 

Tempistika

  • 5 ta’ Awwissu 2021 - proposta tal-Kummissjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill
  • 29 ta’ Novembru 2021 - adozzjoni tal-Kunsill ttar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf iktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana permezz tal-email fuq EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Segwi lill-EUDigitalEducationfuq Twitter u għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Kontenut relatat