Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 2. mjera

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do nagle i masovne primjene digitalnih metoda učenja. Raspon rješenja uvedenih radi kontinuiteta obrazovanja i osposobljavanja širok je i uključuje niskotehnološke i visokotehnološke prakse, uz znatne razlike među regijama i državama članicama Europske unije. 

Više razine digitalnog kapaciteta i iskustva s alternativnim i fleksibilnim oblicima učenja dovele su do bržeg i djelotvornijeg odgovora. 

Dokazane su razlike između razina obrazovanja i osposobljavanja te sektora. U većini slučajeva visoka učilišta nastavu su nastavila održavati virtualno, no mnoge osnovne i srednje škole nisu imale dovoljno stručnog znanja i našle su se u poteškoćama kako svim učenicima ponuditi mogućnost učenja na daljinu i putem interneta. 

U tom se kontekstu u predloženoj preporuci Vijeća opisuje kako učinkovito kombinirati različita okruženja i alate za učenje radi povećanja uključivosti i fleksibilnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja na daljinu i putem interneta.

Ciljevi

Poučena iskustvom s pandemijom bolesti COVID-19, Europska komisija predložila je preporuku Vijeća kako bi se na razini EU-a razradilo zajedničko poimanje učinkovitog, uključivog i poticajnog pristupa učenju na daljinu i putem interneta te kombiniranom učenju. 

Svrha je poduprijeti države članice u prilagodbi školskih obrazovnih sustava kako bi postali fleksibilniji i uključili širok raspon pedagoških metoda, tehnoloških alata, potreba učenika i promjenjivih okolnosti.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2021.