Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 2

Covid-19-pandemien har medført en pludselig og storstilet anvendelse af digitale læringspraksisser. Der er blevet iværksat en lang række løsninger for at sikre, at uddannelse og undervisning har kunnet fortsætte, og dette omfatter både lavpraktiske og højteknologiske løsninger, men med store markedsforskelle mellem regionerne og de forskellige medlemsstater i EU. 

Stor digital kapacitet og erfaring med alternative og fleksible former for læring har ført til hurtigere og mere effektive løsninger. 

Det er blevet dokumenteret, hvor store forskellene er på uddannelses- og undervisningsniveauet i de forskellige sektorer. I de fleste tilfælde fortsatte de videregående uddannelsesinstitutioner deres undervisning virtuelt, mens mange både grundskoler og ungdomsuddannelser manglende ekspertise og kæmpede med at kunne tilbyde muligheder for online- og fjernundervisning til alle deres elever. 

I den forbindelse skitserer den foreslåede henstilling fra Rådet, hvordan man effektivt blander forskellige læringsmiljøer og -værktøjer for at øge inklusiviteten og fleksibiliteten af fjern- og onlineundervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Målsætninger

På baggrund af erfaringer fra covid-19-pandemien har Europa-Kommissionen udarbejdet et forslag til henstilling fra Rådet med det formål at udvikle en fælles forståelse på EU-plan af effektive, inkluderende og engagerende tilgange til fjernundervisning, onlineundervisning og blandet læring. 

Formålet med dette er at støtte medlemsstaterne i at gøre deres uddannelsessystemer mere fleksible og inkluderende med et bredt udvalg af pædagogiske metoder og teknologiske værktøjer, der imødekommer forskellige elevbehov og ændrede omstændigheder.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne foranstaltning, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med denne foranstaltning og hele handlingsplanen for digital uddannelse.


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.