Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 2

Aanbeveling van de Raad over blended leren voor hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs

De coronacrisis heeft het gebruik van digitale lesmethoden plotseling en op grote schaal doen toenemen. Er was een brede waaier aan oplossingen om de continuïteit van onderwijs en opleiding te waarborgen, zowel met laagtechnologische als hoogtechnologische middelen.

Dankzij de grotere digitale capaciteit en meer ervaring met alternatieve en flexibele leervormen kan er nu sneller en doeltreffender worden gereageerd op de pandemie.

Uit gegevens blijkt dat er verschillen zijn in de doeltreffendheid van de reacties tussen de niveaus en sectoren binnen onderwijs en opleiding. In de meeste gevallen zetten hogeronderwijsinstellingen hun lessen virtueel voort, terwijl veel scholen in zowel het lager als het middelbaar onderwijs niet over de nodige expertise beschikten en moeite hadden om al hun leerlingen mogelijkheden voor afstandsonderwijs en onlineleren aan te bieden.

Doelstellingen

Voortbouwend op de lessen die getrokken zijn uit de COVID-19-pandemie, ontwikkelt de aanbeveling van de Raad een gedeeld begrip op EU-niveau voor blended leren. "Blended leren" is de term die in verband met formeel onderwijs en in formele opleidingen gebruikt wordt wanneer een school, een leerkracht of een student het leerproces vanuit verschillende invalshoeken benadert.

Het kan een combinatie zijn van leren op school en in andere omgevingen, zoals in bedrijven, in opleidingscentra, via afstandsonderwijs, buitenshuis of op culturele locaties. Ook het gebruiken van verschillende (niet-)digitale leermiddelen valt onder de term blended leren.

Het doel van de aanbeveling van de Raad is om de EU-lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van de gevolgen op korte termijn van de pandemie voor lerenden, leerkrachten, opleiders en scholen.

Ook wordt een koers uitgezet voor de ontwikkeling van doeltreffende, inclusieve en aantrekkelijke benaderingen van blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs op lange termijn. Dit zal onderwijsstelsels helpen om flexibeler te worden en beter rekening te houden met een brede waaier aan pedagogische methoden, technologische hulpmiddelen, behoeften van lerenden en veranderende omstandigheden.

Belangrijkste activiteiten 

Tijdschema

  • 5 augustus 2021 - voorstel van de Commissie voor de aanbeveling van de Raad
  • 29 november 2021 - vaststelling door de Raad van de aanbeveling van de Raad

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.


Lees meer