Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 2. ukrep

Priporočilo Sveta o pristopih h kombiniranemu učenju za visokokakovostno in vključujoče osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje

Pandemija COVID-19 je povzročila nenadno in obsežno uporabo praks digitalnega učenja. Nabor rešitev, ki so bile uvedene za zagotovitev neprekinjenega izobraževanja in usposabljanja, je bil širok in je vključeval tako manj kot bolj tehnološke razvite prakse.

Višje ravni digitalnih zmogljivosti in izkušenj ter alternativne in prilagodljive oblike učenja so povzročile hitrejše in učinkovitejše odzive na pandemijo.

Podatki kažejo na razlike v učinkovitosti odzivov med ravnmi izobraževanja in usposabljanja in med sektorji. Visokošolske institucije so v večini primerov nadaljevale z izvajanjem virtualnih predavanj, medtem ko so imele mnoge osnovne in srednje šole zaradi pomanjkanja strokovnega znanja velike težave pri zagotavljanju učenja na daljavo in spletnega učenja svojim učencem.

Cilji

Priporočilo Sveta o kombiniranem učenju na podlagi izkušenj, pridobljenih med pandemijo COVID-19, na ravni Evropske unije (EU) razvija skupno razumevanje pomena kombiniranega učenja. „Kombinirano učenje“ je izraz, ki se uporablja v formalnem izobraževanju in usposabljanju in opisuje prakso, ko šola, izobraževalec ali učenec oziroma dijak uporablja več kot en pristop k učnemu procesu.

Združuje lahko učenje v šoli in drugih okoljih, kot so podjetja, centri za usposabljanje, učenje na daljavo, na prostem, v kulturnih znamenitostih, ter uporablja različna (ne)digitalna učna orodja.

Namen priporočila Sveta je podpreti države članice EU pri kratkoročnem obravnavanju posledic pandemije za učence, učitelje, vodje usposabljanja in šole.

V njem je opisana tudi pot naprej za razvoj dolgoročnih učinkovitih, vključujočih in zanimivih pristopov h kombiniranemu učenju v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Tako se bodo sistemi šolskega izobraževanja lažje prilagajali, da postanejo prožnejši in bolje vključijo širok nabor pedagoških metod, tehnološka orodja, potrebe učencev in spreminjajoče se okoliščine.

Ključne dejavnosti 

Časovnica

  • 5. avgust 2021 – predlog Komisijel za priporočilo Sveta
  • 29. november 2021 – Svet sprejel priporočilo Sveta

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko vzpostavite stik z nami prek elektronske pošte na naslovu EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Sorodna vsebina