Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 2. ukrep

Pandemija COVID-19 je povzročila nenadno in obsežno uporabo praks digitalnega učenja. Na voljo je širok nabor rešitev za zagotovitev neprekinjenega izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje tako manj kot tudi bolj tehnološko razvite prakse, opaziti pa je mogoče izrazite razlike med regijami in državami članicami Evropske unije (EU). 

Višje ravni digitalnih zmogljivosti in izkušenj ter alternativne in prilagodljive oblike učenja so povzročile hitrejše in učinkovitejše odzive. 

Podatki kažejo na razlike v stopnjah izobraževanja in usposabljanja in med sektorji. Visokošolske institucije so v večini primerov nadaljevale z izvajanjem virtualnih predavanj, medtem ko so imele mnoge osnovne in srednje šole zaradi pomanjkanja strokovnega znanja velike težave pri zagotavljanju možnosti učenja na daljavo in spletnega učenja svojim učencem. 

V tem okviru bo v predlaganem priporočilu Sveta izpostavljeno, kako učinkovito združiti različna učna okolja in orodja, da bi povečali vključenost in prilagodljivost izobraževanja na daljavo in prek spleta za osnovne in srednje šole.

Cilji

Evropska komisija je v luči pridobljenih spoznanj ob pandemiji COVID-19 predlagala priporočilo Sveta, da bi se na ravni EU vzpostavilo skupno razumevanje pomena učinkovitih, vključujočih in spodbujevalnih pristopov k učenju na daljavo, spletnemu učenju in kombiniranemu učenju. 

Namen je podpreti države članice pri prilagajanju njihovih sistemov šolskega izobraževanja, da postanejo prožnejši in bolje vključijo širok nabor pedagoških metod, tehnološka orodja, potrebe učencev in spreminjajoče se okoliščine.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.