Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 2

Covid-19-pandemin har lett till en plötslig och utbredd användning av digitala undervisningsmetoder. Många olika lösningar, både låg- och högteknologiska, har införts för att kunna fortsätta att bedriva undervisning. Skillnaderna har dock varit stora mellan olika regioner och medlemsländer inom EU. 

Högre grad av digital kapacitet och erfarenhet av alternativa och flexibla lärandeformer har lett till snabbare och mer effektiva sätt att hantera situationen. 

Evidensen visar på skillnader mellan nivåer och sektorer inom utbildningen. I de flesta fall fortsatte universitet och högskolor sina lektioner på nätet, medan många grundskolor och gymnasieskolor saknade kunskap för detta och hade svårt att erbjuda distans- och fjärrundervisning till alla sina elever och studerande. 

I detta sammanhang beskrivs i förslaget till rådets rekommendation hur man på ett effektivt sätt kan blanda olika miljöer och verktyg för lärande för att öka inkluderingen och flexibiliteten i distans- och fjärrundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.

Mål

Med utgångspunkt i erfarenheterna från covid-19-pandemin har kommissionen lagt fram ett förslag till en rådsrekommendation för att utveckla en gemensam förståelse på EU-nivå för effektiva, inkluderande och engagerande sätt att ta sig an fjärr- och distansundervisning och blandad undervisning. 

Syftet är att stödja medlemsländerna när de anpassar sina utbildningssystem så att systemen blir mer flexibla och inkluderar en stor mängd pedagogiska metoder och tekniska verktyg. Olika behov hos elever och studerande och förändrade omständigheter ska även kunna beaktas.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.