Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 2

Rådets rekommendation om blandat lärande för grundskole- och gymnasieutbildning

Covid-19-pandemin ledde till en plötslig och utbredd användning av digitala undervisningsmetoder. Skolorna hittade många olika lösningar, både låg- och högteknologiska, för att kunna fortsätta att undervisa sina elever.

Bättre digital kapacitet och erfarenhet av alternativa och flexibla lärandeformer ledde till snabbare och mer effektiva sätt att hantera situationen under pandemin.

Det fanns dock skillnader mellan olika nivåer och sektorer inom utbildningen. I de flesta fall fortsatte universitet och högskolor att ge sina föreläsningar på nätet, medan många grund- och gymnasieskolor saknade rätt kompetens och hade svårt att erbjuda distans- och fjärrundervisning till alla sina elever.

Mål

Med utgångspunkt i erfarenheterna från covid-19-pandemin bidrar rådets rekommendation om blandat lärande till en gemensam förståelse på EU-nivå för den här typen av lärande. Blandat lärande är när en skola, lärare eller elev i formell utbildning använder flera olika metoder i inlärningsprocessen.

Det kan vara en kombination av lärande i skolan och på andra platser, t.ex. utomhus, på företag, utbildningscentrum och kulturinstitutioner och med hjälp av distansundervisning och olika digitala eller icke-digitala inlärningsverktyg.

Syftet med rådsrekommendationen är att hjälpa medlemsländerna att hantera pandemins kortsiktiga konsekvenser för elever, lärare, utbildare och skolor.

I rekommendationen beskrivs också hur man ska kunna ta fram långsiktiga effektiva, inkluderande och engagerande strategier för blandat lärande i grundskole- och gymnasieutbildningen. Det kommer att bidra till mer flexibla utbildningssystemen som inkluderar en stor mängd pedagogiska metoder och tekniska verktyg. Man ska också kunna ta hänsyn till elevernas olika behov.

Insatser 

Tidslinje

  • 5 augusti 2021 – kommissionen lägger fram sitt förslag till rådets rekommendation
  • 29 november 2021 – rådet antar sin rekommendation

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Läs mer