Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Európska cena za inovatívne vzdelávanie je nová iniciatíva zriadená oznámením Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Cieľom udelenia ceny je

  • osláviť úspechy učiteľov a škôl a oceniť ich prácu,
  • identifikovať a podporovať vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie procesy,
  • poskytnúť prostriedky na vzájomné učenie,
  • vyzdvihnúť hodnotu programu Erasmus+ pre európsku spoluprácu učiteľov a vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Táto nová iniciatíva, podobne ako iniciatíva učiteľské akadémie programu Erasmus+, poskytuje pomoc učiteľom a školiteľom pri budovaní kariéry, a to prostredníctvom podpory odbornej excelentnosti, profesijných sietí a praktických komunít, ako aj spoločného učenia sa prostredníctvom projektov európskej spolupráce.

Kategórie a výber

V každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ sa udeľujú ceny pre projekty v týchto štyroch kategóriách:

  1. vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve;
  2. primárne vzdelávanie;
  3. sekundárne vzdelávanie; 
  4. odborné vzdelávanie a príprava (OVP).

Ocenené projekty vyberú národné agentúry programu Erasmus+ zapojené do tvorby tejto iniciatívy v rámci procesu spolupráce. 

Cena je každý rok inak tematicky zameraná a udeľuje sa učiteľom a školám, ktorí sa prostredníctvom svojich projektov venovali konkrétnej téme uvedenej medzi prioritami európskeho vzdelávacieho priestoru. 

Európska cena za inovatívne vzdelávanie za rok 2021

V roku 2021 je udeľovanie ceny tematicky zamerané na diaľkové a zmiešané učenie v úzkej súvislosti s akčným plánom digitálneho vzdelávania a pandémiou ochorenia COVID-19.

Dňa 16. septembra 2021 európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová a slovinská ministerka školstva, vedy a športu Dr. Simona Kustecová otvorili prvý ročník udeľovania Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie a oznámili mená víťazov za rok 2021 v štyroch kategóriách.

Činnosť v roku 2021 vyvrcholila 20. októbra 2021 prvým oficiálnym udeľovaním európskych cien, ktoré bolo uznaním vynikajúcej práce laureátov za rok 2021. 

Sledujte informácie o cene

Najnovšie informácie o Európskej cene za inovatívne vzdelávanie nájdete na

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming