Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Európska cena za inovatívne vzdelávanie je nová iniciatíva zriadená oznámením Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Cieľom udelenia ceny je

  • osláviť úspechy učiteľov a škôl a oceniť ich prácu,
  • identifikovať a podporovať vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie procesy,
  • poskytnúť prostriedky na vzájomné učenie,
  • vyzdvihnúť hodnotu programu Erasmus+ pre európsku spoluprácu učiteľov a vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Táto nová iniciatíva, podobne ako iniciatíva učiteľské akadémie programu Erasmus+, poskytuje pomoc učiteľom a školiteľom pri budovaní kariéry, a to prostredníctvom podpory odbornej excelentnosti, profesijných sietí a praktických komunít, ako aj spoločného učenia sa prostredníctvom projektov európskej spolupráce.

Kategórie a výber

V každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ sa udeľujú ceny pre projekty v týchto štyroch kategóriách:

  1. vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve;
  2. primárne vzdelávanie;
  3. sekundárne vzdelávanie; 
  4. odborné vzdelávanie a príprava (OVP).

Ocenené projekty vyberú národné agentúry programu Erasmus+ zapojené do tvorby tejto iniciatívy v rámci procesu spolupráce. 

Cena je každý rok inak tematicky zameraná a udeľuje sa učiteľom a školám, ktorí sa prostredníctvom svojich projektov venovali konkrétnej téme uvedenej medzi prioritami európskeho vzdelávacieho priestoru. 

Európska cena za inovatívne vzdelávanie za rok 2021

V roku 2021 je udeľovanie ceny tematicky zamerané na diaľkové a zmiešané učenie v úzkej súvislosti s akčným plánom digitálneho vzdelávania a pandémiou ochorenia COVID-19.

Dňa 16. septembra 2021 európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová a slovinská ministerka školstva, vedy a športu Dr. Simona Kustecová otvorili prvý ročník udeľovania Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie a oznámili mená víťazov za rok 2021 v štyroch kategóriách.

Činnosť v roku 2021 vyvrcholila 20. októbra 2021 prvým oficiálnym udeľovaním európskych cien, ktoré bolo uznaním vynikajúcej práce laureátov za rok 2021. 

Sledujte informácie o cene

Najnovšie informácie o Európskej cene za inovatívne vzdelávanie nájdete na