Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva ir jauna iniciatīva, kas izveidota ar Komisijas paziņojumu par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. 

Balvas mērķi ir šādi:

  • cildināt skolotāju un skolu sasniegumus un izteikt atzinību viņu darbam;
  • apzināt un veicināt izcilu mācīšanas un mācīšanās praksi;
  • nodrošināt savstarpējas mācīšanās līdzekļus;
  • uzsvērt programmas “Erasmus+” nozīmi sadarbībā starp Eiropas skolotājiem un Eiropas izglītības telpas izveidē.

Līdzīgi kā “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, šī jaunā iniciatīva atbalsta skolotāju un pasniedzēju darbu, veicinot profesionālo izcilību, profesionālo tīklu un praktizējošo speciālistu kopienu veidošanu, kā arī savstarpējas mācības, pateicoties Eiropas sadarbības projektiem.

Kategorijas un atlase

Katrā “Erasmus+” programmas valstī projekti tiks apbalvoti šādās 4 kategorijās:

  1. agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe
  2. pamatizglītība
  3. vidējā izglītība 
  4. profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes

Projektus atlasīs un balvai nominēs “Erasmus+” nacionālās aģentūras, kas piedalās šīs iniciatīvas īstenošanā. 

Katru gadu balvai būs atšķirīgs tematisks akcents. Ar to tiks apbalvoti skolotāji un skolas, kas savu projektu ietvaros ir pievērsušies noteiktam tematam, kas norādīts Eiropas izglītības telpas prioritātēs. 

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

2021. gada temats ir tālmācība un jaukta tipa apmācība ciešā saistībā ar Digitālās izglītības rīcības plānu un Covid-19 pandēmiju.

2021. gada 16. septembrī inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela un Slovēnijas izglītības, zinātnes un sporta ministre Dr. Simona Kustec paziņoja pirmās Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas izcīņas uzvarētājus četrās kategorijās.

Pirmajā oficiālajā Eiropas apbalvošanas ceremonijā 2021. gada 20. oktobrī tika izteikta atzinība 2021. gada laureātu izcilajam darbam. 

Sekojiet balvai

Uzziniet jaunāko informāciju par Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu: