Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeiska priset för innovativ undervisning

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nytt initiativ som inrättats i enlighet med kommissionens meddelande om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. 

Målet med priset är att

  • belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete
  • identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder
  • fungera som ett medel för ömsesidigt lärande
  • uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.

I likhet med Erasmus+ lärarakademier ska det här nya initiativet hjälpa lärarna i deras arbete och karriärer genom att främja yrkeskompetens, nätverk, praktikgemenskaper och samarbetsprojekt inom EU.

Kategorier och urval

I varje programland som deltar i Erasmus+ kommer projekt att belönas i följande fyra kategorier:

  1. Förskoleverksamhet och barnomsorg
  2. Grundskolor
  3. Gymnasier 
  4. Yrkesskolor

De belönade projekten väljs ut av Erasmus+ nationella programkontor, som deltar i utformningen av initiativet. 

Priset kommer att ha ett särskilt tema varje år och belönar lärare och skolor som genom sina projekt har tagit upp ett ämne som finns med bland prioriteringarna för det europeiska området för utbildning. 

Europeiska priset för innovativ undervisning 2021

För 2021 är temat distansundervisning och blandat lärande mot bakgrund av handlingsplanen för digital utbildning och coronapandemin.

Innovations- och utbildningskommissionär Mariya Gabriel och Sloveniens utbildningsminister Simona Kustec lanserade den första omgången av det europeiska priset för innovativ undervisning den 16 september 2021 och tillkännagav vinnarna för 2021 i de fyra kategorierna.

Den första officiella prisutdelningen anordnades den 20 oktober 2021 med belöning av årets pristagare och deras utmärkta arbete. 

Uppdateringar om priset

Håll dig uppdaterad om det europeiska priset för innovativ undervisning:

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming