Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Evropska nagrada za inovativno poučevanje

Evropska nagrada za inovativno poučevanje je nova pobuda, ki je bila vzpostavljena s sporočilom Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. 

Cilji nagrade so:

  • počastiti dosežke učiteljev in šol ter izraziti priznanje za njihovo delo
  • opredeliti in spodbujati izjemne prakse poučevanja in učenja
  • zagotoviti priložnost za vzajemno učenje
  • poudariti pomen programa Erasmus+ za evropsko sodelovanje učiteljev in vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora

Tako kot učiteljske akademije Erasmus+ je tudi ta nova pobuda namenjena podpori učiteljem in vodjem usposabljanja na njihovi poklicni poti s spodbujanjem poklicne odličnosti, mrež in izkustvenih skupnosti ter vzajemnega učenja prek evropskih projektov sodelovanja.

Kategorije in izbor

V vsaki državi programa Erasmus+ se bodo nagrade podeljevale v naslednjih štirih kategorijah:

  1. predšolska vzgoja in varstvo
  2. osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje
  3. sekundarno izobraževanje 
  4. poklicno izobraževanje in usposabljanje

Nagrajene projekte bodo izbrale nacionalne agencije Erasmus+, ki sooblikujejo to pobudo. 

Nagrado, ki bo vsako leto potekala na drugo temo, bodo prejeli učitelji in šole, ki so s svojimi projekti obravnavali določeno temo, ki je uvrščena med prednostne naloge evropskega izobraževalnega prostora. 

Evropska nagrada za inovativno poučevanje za leto 2021

Tema za leto 2021 je bila učenje na daljavo in kombinirano učenje v tesni povezavi z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje in pandemijo COVID-19.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel in slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec sta 16. septembra 2021 na otvoritvenem dogodku ob prvi ediciji evropske nagrade za inovativno poučevanje razglasili zmagovalce za leto 2021 v štirih kategorijah.

Prejemnikom nagrade za leto 2021 je bilo izrečeno priznanje za odlično delo na prvi uradni podelitvi nagrade 20. oktobra 2021

Ostanite na tekočem

Spremljajte aktualne informacije o evropski nagradi za inovativno poučevanje:

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming