Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku je nová iniciativa, která byla zřízena sdělením Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. 

Ocenění se budou udělovat s cílem:

  • oslavit úspěchy učitelů a škol a ocenit jejich práci
  • upozornit na vynikající postupy výuky a učení a podpořit je
  • využít jej jako prostředek vzájemného učení
  • vyzdvihnout hodnotu programu Erasmus+ pro evropskou spolupráci učitelů a vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Podobně jako v případě pedagogických akademií Erasmus+ podporuje tato nová iniciativa učitele a školitele v jejich profesní dráze prosazováním pedagogické kvality, profesních sítí a komunit pro sdílení praktických postupů, jakož i společné učení prostřednictvím projektů evropské spolupráce.

Kategorie a výběr

Pro každou programovou zemi Erasmus+ budou oceněny projekty v těchto čtyřech kategoriích:

  1. předškolní vzdělávání a péče
  2. základní vzdělávání
  3. středoškolské vzdělávání 
  4. odborné vzdělávání a příprava

Výběr oceněných projektů je úkolem národních agentur programu Erasmus+, které se podílejí na koncepci této iniciativy v rámci procesu společné tvorby. 

Každý rok bude mít cena jiné tematické zaměření. Odmění učitele a školy, kteří se prostřednictvím svých projektů zabývali konkrétním tématem, jež patří mezi priority Evropského prostoru vzdělávání. 

Evropská cena za inovativní výuku za rok 2021

Rok 2021 je tematicky zaměřen na distanční a kombinované učení v úzké souvislosti s akčním plánem digitálního vzdělávání a pandemií covidu-19.

16. září 2021 evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová a slovinská ministryně školství, vědy a sportu Dr. Simona Kustecová zahájily první ročník Evropské ceny pro inovativní výuku a vyhlásily vítěze za rok 2021 ve všech čtyřech kategoriích.

Aktivity roku 2021 vyvrcholily 20. října 2021 prvním oficiálním slavnostním předáváním evropských cen za vynikající výsledky laureátů v roce 2021. 

Sledujte dění kolem našich cen

Sledujte aktuální informace o Evropské ceně pro inovativní výuku prostřednictvím

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming