Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas – nauja iniciatyva, paskelbta Komisijos komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. 

Apdovanojimu siekiama:

  • pagerbti mokytojų ir mokyklų pasiekimus ir atkreipti dėmesį į jų atliekamą darbą;
  • nustatyti ir viešinti išskirtinius mokymo ir mokymosi metodus;
  • suteikti tarpusavio mokymosi priemonių;
  • parodyti, kaip programa „Erasmus+“programa prisideda prie Europos mokytojų bendradarbiavimo ir Europos švietimo erdvės kūrimo.

Šia nauja iniciatyva, kaip ir „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyva, remiama bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojų profesinė veikla skatinant profesinį meistriškumą, tinklus ir veiklos bendruomenes, taip pat mokymasis drauge per Europos bendradarbiavimo projektus.

Apdovanojimo kategorijos ir atranka

Kiekvienoje iš programos „Erasmus+“ šalių projektams bus teikiami apdovanojimai pagal keturias kategorijas:

  1. ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros;
  2. pradinio ugdymo;
  3. vidurinio ugdymo; 
  4. profesinio mokymo.

Laureatus atrinks ir siūlys „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, dalyvaujančios šios iniciatyvos rengimo veikloje. 

Apdovanojimas kasmet bus susietas su vis kita tema, o jį gaus mokytojai ir mokyklos, įgyvendinę konkrečios prioritetinės Europos švietimo erdvės temos projektus. 

2021 m. Europos novatoriško mokymo apdovanojimas

2021 m. tema – nuotolinis ir mišrusis mokymasis Skaitmeninio švietimo veiksmų plano ir COVID-19 pandemijos kontekste.

2021 m. rugsėjo 16 d. už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel ir Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministrė dr. Simona Kustec paskelbė pirmąjį Europos novatoriško mokymo apdovanojimo konkursą ir 2021 m. laimėtojus pagal keturias kategorijas.

2021 m. veiklą užbaigė 2021 m. spalio 20 d. surengta pirmoji oficiali Europos novatoriško mokymo apdovanojimo ceremonija, kurioje buvo pripažinti puikūs 2021 m. laureatų pasiekimai. 

Sekite informaciją apie apdovanojimą

Susipažinkite su naujausia informacija apie Europos novatoriško mokymo apdovanojimą