Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind on uus algatus, mis loodi komisjoni teatisega Euroopa haridusruumi loomise kohta aastaks 2025. 

Auhinna eesmärk on:

  • tunnustada õpetajate ja koolide saavutusi ning väärtustada õpetajate tööd;
  • leida ja tutvustada silmapaistvaid õpetamis- ja õppimismeetodeid;
  • pakkuda vahendeid üksteiselt õppimiseks;
  • rõhutada programmi Erasmus+ tähtsust Euroopa õpetajate koostöö toetamisel ja Euroopa haridusruumi loomisel.

Sarnaselt Erasmus+ õpetajate akadeemiatele toetab ka see uus algatus Euroopa koostööprojektide abil õpetajaid ja koolitajaid nende töös, edendades ametialast pädevust, praktikavõrgustikke ja -kogukondi ning üksteiselt õppimist.

Kategooriad ja valik

Igas programmis Erasmus+ osalevas riigis auhinnatakse projekte neljas kategoorias:

  1. alusharidus ja lapsehoid;
  2. põhiharidus;
  3. keskharidus; 
  4. kutseharidus ja -koolitus.

Auhinnatavad projektid valivad välja programmi Erasmus+ riiklikud bürood, kes on algatusse kaasatud ühisloomeprotsessi kaudu. 

Igal aastal keskendutakse erinevale teemale ning auhinnaga tunnustatakse õpetajaid ja koole, kes on oma projektides käsitlenud mõnd Euroopa haridusruumi prioriteetide hulka kuuluvat teemat. 

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind 2021

2021. aasta auhinna teema on kaug- ja kombineeritud õpe, mis on tihedalt seotud digiõppe tegevuskava ja koroonapandeemiaga.

16. septembril 2021 kuulutasid Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ning Sloveenia haridus-, teadus- ja spordiminister Simona Kustec välja Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna esimese konkursi ning tegid teatavaks 2021. aasta võitjad neljas kategoorias.

2021. aasta konkurss kulmineerus esimesel ametlikul Euroopa auhinna tseremoonial 20. oktoobril 2021, kus tunnustati 2021. aasta laureaate suurepärase töö eest. 

Lisateave auhinna kohta

Ajakohane teave auhinna kohta:

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming