Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейска награда за иновативно обучение

Европейската награда за иновативно обучение е нова инициатива, създадена със съобщението на Комисията относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. 

Целите на наградата са:

  • отбелязване на постиженията на учителите и училищата и признание за тяхната работа
  • идентифициране и насърчаване на забележителни практики за преподаване и учене
  • осигуряване на средства за взаимно обучение
  • подчертаване на значението на програмата „Еразъм+“ за сътрудничеството между европейските учители и за създаването на европейско пространство за образование.

Подобно на академиите за учители по програма „Еразъм+“, тази нова инициатива подкрепя работата на учителите и обучителите, като насърчава високите професионални постижения, изграждането на професионални мрежи и общности от практикуващи специалисти, както и съвместното учене чрез проекти за европейско сътрудничество.

Категории и подбор

Във всяка държава по програмата „Еразъм+“ ще бъдат отличени проекти в следните 4 категории:

  1. образование и грижи в ранна детска възраст
  2. начално образование
  3. средно образование 
  4. училища за професионално образование и обучение (ПОО)

Отличените проекти се избират от националните агенции по „Еразъм+“, които участват в оформянето на тази инициатива чрез процес на съвместно създаване. 

Всяка година наградата ще има различен тематичен акцент. С нея ще бъдат отличавани учители и училища, които чрез своите проекти вземат отношение по конкретна тема, посочена сред приоритетите на европейското пространство за образование. 

Европейска награда за иновативно обучение за 2021 г.

През 2021 г. темата е бъде дистанционното и смесеното обучение, в тясна връзка с плана за действие в областта на цифровото образование и пандемията от COVID-19.

На 16 септември 2021 г. европейският комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и словенският министър на образованието, науката и спорта д-р Симона Кустец обявиха първото издание на европейската награда за иновативно обучение и победителите за 2021 г. в четирите категории.

Кулминацията на дейностите през 2021 г. бе първата официална европейска церемония по награждаване, състояла се на 20 октомври 2021 г. — признание за отличната работа на лауреатите за 2021 г. 

Следвайте наградата

Следете актуалната информация за Европейската награда за иновативно обучение чрез