Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейска награда за иновативно обучение

Европейската награда за иновативно обучение е нова инициатива, създадена със съобщението на Комисията относно изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г. 

Целите на наградата са:

  • отбелязване на постиженията на учителите и училищата и признание за тяхната работа
  • идентифициране и насърчаване на забележителни практики за преподаване и учене
  • осигуряване на средства за взаимно обучение
  • подчертаване на значението на програмата „Еразъм+“ за сътрудничеството между европейските учители и за създаването на европейско пространство за образование.

Подобно на академиите за учители по програма „Еразъм+“, тази нова инициатива подкрепя работата на учителите и обучителите, като насърчава високите професионални постижения, изграждането на професионални мрежи и общности от практикуващи специалисти, както и съвместното учене чрез проекти за европейско сътрудничество.

Категории и подбор

Във всяка държава по програмата „Еразъм+“ ще бъдат отличени проекти в следните 4 категории:

  1. образование и грижи в ранна детска възраст
  2. начално образование
  3. средно образование 
  4. училища за професионално образование и обучение (ПОО)

Отличените проекти се избират от националните агенции по „Еразъм+“, които участват в оформянето на тази инициатива чрез процес на съвместно създаване. 

Всяка година наградата ще има различен тематичен акцент. С нея ще бъдат отличавани учители и училища, които чрез своите проекти вземат отношение по конкретна тема, посочена сред приоритетите на европейското пространство за образование. 

Европейска награда за иновативно обучение за 2021 г.

През 2021 г. тематичният фокус на наградата бе дистанционното и смесеното обучение, в тясна връзка с плана за действие в областта на цифровото образование и пандемията от COVID-19.

На 16 септември 2021 г. европейският комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и словенският министър на образованието, науката и спорта д-р Симона Кустец обявиха първото издание на европейската награда за иновативно обучение и победителите за 2021 г. в четирите категории.

Кулминацията на дейностите през 2021 г. бе първата официална европейска церемония по награждаване, състояла се на 20 октомври 2021 г. — признание за отличната работа на лауреатите за 2021 г. 

Следвайте наградата

Следете актуалната информация за Европейската награда за иновативно обучение чрез

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming