Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Den europæiske pris for innovativ undervisning

Den europæiske pris for innovativ undervisning er et nyt initiativ, som er indført ved Kommissionens meddelelse om gennemførelse af det europæiske uddannelsesområde inden 2025. 

Formålet med prisen er at:

  • fejre lærernes og skolernes resultater og præmiere deres arbejde
  • finde frem til og reklamere for fremragende undervisnings- og læringspraksisser
  • fremme metoder til gensidig læring
  • gøre opmærksom på, hvor nyttigt Erasmus+ er for samarbejdet mellem lærere og indførelsen af det europæiske uddannelsesområde

Ligesom Erasmus+-lærerakademierne skal dette nye initiativ understøtte lærerne i deres karriereudvikling ved at fremme faglig ekspertise, netværk og praksisfællesskaber samt læring sammen via europæiske samarbejdsprojekter.

Kategorier og udvælgelse

I hvert Erasmus+-programland vil projekter præmieres i følgende 4 kategorier:

  1. førskoleundervisning og børnepasning
  2. grunduddannelse
  3. undervisning på sekundærtrinnet 
  4. erhvervsuddannelse

De præmierede projekter udvælges af de nationale Erasmus+-agenturer, som sammen med andre er involveret i udformningen af prisen. 

Prisen vil hvert år have et forskelligt tematisk fokus og gives til lærere og skoler, der via deres projekter har beskæftiget sig med et specifikt spørgsmål blandt de prioriterede emner for det europæiske uddannelsesområde. 

Den europæiske pris for innovativ undervisning 2021

I 2021 var prisens tematiske fokus fjernundervisning og blandet læring med udgangspunkt i handlingsplanen for digital uddannelse og erfaringerne fra covid-19-tiden.

Den 16. september 2021 lancerede EU's kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel, og Sloveniens minister for uddannelse, videnskab og sport, Simona Kustec, den første udgave af den europæiske pris for innovativ undervisning og annoncerede vinderne for 2021 i de fire kategorier.

Aktiviteterne i 2021 kulminerede med den første officielle europæiske prisoverrækkelse den 20. oktober 2021 som anerkendelse af 2021-prismodtagernes fremragende arbejde. 

Mere om prisen

Hold dig ajour med seneste nyt om den europæiske pris for innovativ undervisning her:

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming