Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu to nowa inicjatywa, którą przedstawiono w komunikacie Komisji dotyczącym utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. 

Nagroda ma na celu:

  • nagrodzenie osiągnięć nauczycieli i szkół oraz uznanie ich pracy
  • określenie i promowanie wybitnych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się
  • wykorzystanie nagrody jako metody wzajemnego uczenia się
  • podkreślenie znaczenia, jakie ma program Erasmus+ dla współpracy nauczycieli w Europie i ustanowienia europejskiego obszaru edukacji.

Ta nowa inicjatywa, podobnie jak akademie nauczycielskie Erasmus+, ma pomagać nauczycielom i szkoleniowcom w karierze zawodowej przez promowanie doskonałości zawodowej, sieci i wspólnot praktyków, a także przez wspólne uczenie się w ramach europejskich projektów opartych na współpracy.

Kategorie i wybór laureatów

W każdym kraju biorącym udział w programie Erasmus+ nagradzane będą projekty w następujących 4 kategoriach:

  1. wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
  2. szkolnictwo podstawowe
  3. szkolnictwo średnie 
  4. placówki kształcenia i szkolenia zawodowego

Nagradzane projekty są wybierane przez agencje narodowe programu Erasmus+, które uczestniczą w kształtowaniu tej inicjatywy w ramach procesu współtworzenia. 

Nagroda co roku będzie miała inny temat przewodni i będzie przyznawana nauczycielom i szkołom, którzy w ramach realizowanych projektów poruszyli konkretny temat figurujący wśród priorytetów europejskiego obszaru edukacji. 

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu 2021

W 2021 r. tematem przewodnim jest nauka na odległość i nauczanie mieszane w kontekście Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej i pandemii COVID-19.

16 września 2021 r. Marija Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oraz dr Simona Kustec, słoweńska minister edukacji, nauki i sportu, zainaugurowały pierwszą edycję Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu i ogłosiły zwycięzców za 2021 r. w czterech kategoriach.

Pierwsza oficjalna ceremonia wręczenia nagród europejskich odbyła się 20 października 2021 r. – nagrodzono podczas niej doskonałe projekty laureatów. 

Obserwuj nagrodę

Najświeższe informacje o Europejskiej Nagrodzie za Innowacyjność w Nauczaniu: