Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu to nowa inicjatywa, którą przedstawiono w komunikacie Komisji dotyczącym utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. 

Nagroda ma na celu:

  • nagrodzenie osiągnięć nauczycieli i szkół oraz uznanie ich pracy
  • określenie i promowanie wybitnych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się
  • wykorzystanie nagrody jako metody wzajemnego uczenia się
  • podkreślenie znaczenia, jakie ma program Erasmus+ dla współpracy nauczycieli w Europie i ustanowienia europejskiego obszaru edukacji.

Ta nowa inicjatywa, podobnie jak akademie nauczycielskie Erasmus+, ma pomagać nauczycielom i szkoleniowcom w karierze zawodowej przez promowanie doskonałości zawodowej, sieci i wspólnot praktyków, a także przez wspólne uczenie się w ramach europejskich projektów opartych na współpracy.

Kategorie i wybór laureatów

W każdym kraju biorącym udział w programie Erasmus+ nagradzane będą projekty w następujących 4 kategoriach:

  1. wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
  2. szkolnictwo podstawowe
  3. szkolnictwo średnie 
  4. placówki kształcenia i szkolenia zawodowego

Nagradzane projekty są wybierane przez agencje narodowe programu Erasmus+, które uczestniczą w kształtowaniu tej inicjatywy w ramach procesu współtworzenia. 

Nagroda co roku będzie miała inny temat przewodni i będzie przyznawana nauczycielom i szkołom, którzy w ramach realizowanych projektów poruszyli konkretny temat figurujący wśród priorytetów europejskiego obszaru edukacji. 

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu 2021

W 2021 r. tematem przewodnim jest nauka na odległość i nauczanie mieszane w kontekście Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej i pandemii COVID-19.

16 września 2021 r. Marija Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oraz dr Simona Kustec, słoweńska minister edukacji, nauki i sportu, zainaugurowały pierwszą edycję Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu i ogłosiły zwycięzców za 2021 r. w czterech kategoriach.

Pierwsza oficjalna ceremonia wręczenia nagród europejskich odbyła się 20 października 2021 r. – nagrodzono podczas niej doskonałe projekty laureatów. 

Obserwuj nagrodę

Najświeższe informacje o Europejskiej Nagrodzie za Innowacyjność w Nauczaniu:

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming