Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv huwa inizjattiva ġdida stabbilita mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025. 

L-objettivi tal-Premju huma:

  • li jiġu ċċelebrati l-kisbiet tal-għalliema u l-iskejjel u li jingħata kreditu lil xogħolhom
  • li jiġu identifikati u promossi prattiki eċċellenti ta’ tagħlim
  • li jingħataw mezzi għal tagħlim reċiproku
  • li jiġi enfasizzat il-valur tal-programm Erasmus+ għall-kollaborazzjoni Ewropea tal-għalliema u l-istabbiliment taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Bħall-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+, din l-inizjattiva l-ġdida għandha l-għan li tappoġġja lill-għalliema u lit-trainers fil-karrieri tagħhom billi tippromwovi l-eċċellenza professjonali, in-networks u l-komunitajiet tal-prattika, kif ukoll tagħlim permezz ta’ proġetti Ewropej ta’ kooperazzjoni.

Kategoriji u għażla

F’kull pajjiż tal-programm Erasmus+, il-proġetti se jirċievu premjijiet fl-4 kategoriji li ġejjin

  1. kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal
  2. edukazzjoni primarja
  3. edukazzjoni sekondarja 
  4. skejjel tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET)

Il-proġetti ppremjati jintgħażlu u jiġu nnominati mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, li huma involuti fit-tfassil ta’ din l-inizjattiva permezz ta’ proċess ta’ ħolqien konġunt. 

Il-Premju se jkollu fokus tematiku differenti kull sena u jippremja lill-għalliema u lill-iskejjel li, permezz tal-proġetti tagħhom, indirizzaw suġġett partikolari elenkat fost il-prijoritajiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. 

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv tal-2021

Għall-2021, is-suġġett taħt il-lenti kien it-tagħlim mill-bogħod u mħallat, b’rabta mill-qrib mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali u l-pandemija tal-COVID-19.

Fis-16 ta’ Settembru 2021, il-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel, u l-Ministru Sloven għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Isport, Dr Simona Kustec, nedew l-ewwel edizzjoni tal-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv u ħabbru r-rebbieħa għall-2021 fl-erba’ kategoriji.

L-attivitajiet tal-2021 laħqu l-qofol tagħhom fl-ewwel ċerimonja uffiċjali tal-premjazzjoni Ewropea fl-20 ta’ Ottubru 2021 b’rikonoxximent tal-ħidma eċċellenti tar-rebbieħa tal-2021. 

Segwi l-Premju

Żomm ruħek aġġornat mal-aħħar aħbarijiet tal-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv billi tuża