Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto

Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto on uusi aloite, joka perustettiin komission tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta vuoteen 2025 mennessä. 

Palkinnon avulla halutaan

  • antaa ansaittua arvostusta opettajille ja kouluille
  • kartoittaa ja edistää parhaita opetus- ja oppimiskäytäntöjä
  • tarjota keinoja vastavuoroiseen oppimiseen
  • korostaa Erasmus+ -ohjelman merkitystä eurooppalaisten opettajien yhteistyölle ja eurooppalaisen koulutusalueen luomiselle.

Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen tapaan uudella palkinnolla tuetaan opettajien ja kouluttajien urakehitystä edistämällä ammatillista huippuosaamista, luomalla verkostoja ja käytäntöyhteisöjä sekä tukemalla yhdessä oppimista eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden avulla.

Palkintokategoriat ja voittajien valinta

Kussakin Erasmus+ -ohjelmamaassa jaetaan neljä innovatiivisen opetuksen palkintoa. Kilpailusarjat ovat

  1. varhaiskasvatus ja päivähoito
  2. alempi perusaste
  3. ylempi perusaste 
  4. ammatilliset oppilaitokset.

Palkinnonsaajien valitsemisesta vastaavat kansalliset Erasmus+ -toimistot, jotka ovat olleet mukana luomassa aloitetta. 

Palkintojen jakamisessa painotetaan vuosittain eri teemoja. Palkinnot myönnetään opettajille ja kouluille, joiden projektit liittyvät johonkin eurooppalaisen koulutusalueen painopisteistä. 

Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto 2021

Vuonna 2021 palkinnon teemana oli etä- ja sulautuva opetus ja sen yhteys digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan ja koronaviruspandemiaan.

EU:n koulutuskomissaari Mariya Gabriel ja Slovenian opetusministeri Simona Kustec julkistivat ensimmäiset vuoden 2021 eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkintojen saajat kaikissa neljässä kilpailusarjassa 16.9.2021.

Vuoden 2021 tapahtumat huipentuivat 20. lokakuuta 2021 järjestettyyn palkintojenjakotilaisuuteen, jossa voittajien erinomainen työ palkittiin. 

Lue lisää palkinnosta

Ajankohtaista tietoa eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinnosta

2023 edition: Education and Innovation

The theme of the third edition is ‘Education and Innovation’ and is connected to the European Year of Skills. The theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems.

The European Innovative Teaching Award event is set to take place in Brussels on 23-24 November 2023.

The event will be hybrid and available through online streaming