Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skolefrafald

Hvorfor er det et problem, at unge forlader skolen tidligt?

Der er en sammenhæng mellem skolefrafald og arbejdsløshed, social udstødelse, fattigdom og dårligt helbred. Der er mange grunde til, at nogle unge dropper deres uddannelse før tiden. Det kan være personlige eller familiemæssige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en sårbar socioøkonomisk situation. Indretningen af uddannelsessystemet, skolemiljøet og forholdet mellem lærere og elever er også vigtige faktorer.

Da der ofte er mange, indbyrdes forbundne årsager til, at unge ikke gennemfører en sekundær uddannelse, skal politikkerne til mindskelse af skolefrafald fokusere på en række forskellige løsninger og kombinere uddannelses- og socialpolitik, ungdomsarbejde og sundhedsindsatser. Nogle af disse faktorer illustreres i en infografik, som Kommissionen har udarbejdet.

Hvad er der gjort indtil videre?

  • EU-landene har forpligtet sig til at få det gennemsnitlige antal af unge, der forlader skolen tidligt, ned under 10 % senest i 2020. I den årlige rapport om uddannelsesovervågning findes der data og analyser af tendenserne for skolefrafald i EU og i de enkelte medlemslande.
  • EU-landenes undervisningsministre har vedtaget en henstilling om politikker til at nedbringe skolefrafald, som fastsatte en ramme for sammenhængende, helhedsorienterede og evidensbaserede politikker. De blev enige om at arbejde sammen og udveksle bedste praksis og viden om effektive metoder til at håndtere skolefrafald.
  • En arbejdsgruppe om skolefrafald har set på god praksis i Europa og udvekslet erfaringer med at mindske antallet af elever, der forlader skolen tidligt. Den endelige rapport indeholder 12 hovedbudskaber til de politiske beslutningstagere og beskriver, hvordan disse anbefalinger kan gennemføres i praksis ved hjælp af en tjekliste over helhedsorienterede politikker og et bilag med konkrete eksempler på god praksis fra flere EU-lande.
  • Kommissionen har holdt en konference om politikker, som skal mindske skolefrafaldet. Et år senere gennemgik den udviklingen af politikken for skolefrafald i otte EU-lande.
  • Den skolepolitiske arbejdsgruppe er kommet med politiske budskaber, hvor den identificerede de vigtigste forudsætninger for at kunne tackle skolefrafald på en helhedsorienteret måde og præsenterede Det Europæiske Værktøjssæt til Skoler./node/1244
  • Rådet har vedtaget konklusioner om nedbringelse af skolefrafald og fremme af vellykket skolegang.

Europa-Kommissionen har offentliggjort en vurdering af effektiviteten af de politikker og praksisser for bekæmpelse af skolefrafald, som siden 2011 er blevet gennemført i 37 europæiske lande.

Undersøgelsen viser, at virkningen af EU's politiske instrumenter i vid udstrækning er positiv på tværs af de undersøgte lande. I gennemsnit faldt andelen af unge, der forlader skolen tidligt, fra 13,4 % i 2011 til 10,2 % i 2019 i hele Europa.

Der er dog stadig store forskelle mellem de forskellige lande og med hensyn til den demografiske udvikling. Blandt andet er der større sandsynlighed for, at personer med indvandrerbaggrund, unge mænd og de, der lever i landdistrikterne, forlader skolen, mens de endnu er i den skolepligtige alder.

Der er derfor behov for en yderligere indsats for at tackle denne komplekse og nye tendens. Undersøgelsen sammenligner en eksempler på god praksis i flere lande og giver en række anbefalinger, der skal danne grundlag for den fremtidige politikudvikling på skolefrafaldsområdet. Få mere at vide i resuméet af undersøgelsen og School Education Gateway-videoen om skolefrafald.

Pathways to School Success-initiativet

I sin meddelelse om etablering af det europæiske uddannelsesområde inden 2025 bebudede Kommissionen et nyt initiativ: "Pathways to School Success". Initiativet vil hjælpe alle elever med at nå et minimumskompetenceniveau inden for grundlæggende færdigheder.

Initiativet vil tage fat på tre udfordringer:

  • at give alle unge en chance for at nå et vist kompetenceniveau inden for grundlæggende færdigheder
  • at minimere antallet af unge, som forlader uddannelsessystemet uden mindst en ungdomsuddannelse
  • at sikre alle elevers trivsel i skolen.

En åben offentlig høring for at indhente meninger om Pathways to School Success-initiativet vil blive afholdt i foråret 2021. 

Den europæiske værktøjskasse for skoler

Den europæiske værktøjskasse for skoler giver politiske beslutningstagere og praktikere en masse ressourcer og konkrete eksempler på virksomme metoder, der kan gøre elevernes skolegang vellykket og forebygge skolefrafald.

Værktøjskassen er bygget op omkring fem tematiske områder, som er de vigtigste forudsætninger for en helhedsorienteret tilgang til at bekæmpe skolefrafald. Hvert område uddybes yderligere i værktøjskassen og suppleres med praktiske eksempler og initiativer. Du kan finde information om værktøjskassen i faktabladet.