Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Co to jest SELFIE

SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych wspierających proces nauczania, uczenia się i oceniania.

SELFIE ma mocne podstawy w badaniach naukowych. Opiera się na modelu Komisji Europejskiej promującym uczenie się w placówkach oświatowych z wykorzystaniem osiągnięć ery cyfrowej.

SELFIE gromadzi anonimowo opinie uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej na temat sposobu korzystania z technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali odpowiedzi od 1 do 5. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut.

Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz („SELFIE” :-)) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii.

SELFIE jest dostępne w ponad 30 językach dla wszystkich szkół podstawowych, średnich i zawodowych w Europie i poza jej granicami. Narzędzia może użyć każda ze szkół – nie tylko te, które wykorzystują infrastrukturę, sprzęt i technologie w zaawansowanym stopniu.

Zobacz, w jaki sposób SELFIE przetwarza Twoje dane i chroni prywatność

Narzędzie opracowane przez szkoły i dla szkół

SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus. Wszystkie szkoły mogą z niego korzystać bezpłatnie.

Narzędzie zostało opracowane przez zespół ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytucji badawczych z całej Europy. Do instytucji partnerskich należą: Europejska Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

W tworzeniu i testowaniu SELFIE wzięli udział członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i uczniowie.

  • Na wczesnym etapie tworzenia narzędzia uwagi i propozycje zgłosiło 5 tys. nauczycieli i uczniów.
  • W teście pilotażowym uczestniczyło 67 tys. osób z 650 szkół z całej Europy.
  • SELFIE przetestowano w szkołach podstawowych, aby upewnić się, że jest ono zrozumiałe dla młodszych uczniów.

 

Zalety SELFIE

Kompleksowe

SELFIE angażuje całą społeczność szkolną – kadrę kierowniczą, nauczycieli i uczniów – w kompleksowy proces obejmujący wiele obszarów praktyki szkolnej.

Elastyczne

Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa, SELFIE jest elastyczne. Szkoła może wybrać i dodać pytania i stwierdzenia, aby dostosować narzędzie do swoich potrzeb.

Skrojone na miarę

SELFIE umożliwia wszystkim uczestnikom udzielenie odpowiedzi na pytania odpowiadające ich doświadczeniom, które są przecież różne dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów.

Bezpłatne i anonimowe

SELFIE jest bezpłatne. Odpowiedzi są anonimizowane, a dane są bezpieczne.

Zindywidualizowane

Po wypełnieniu kwestionariusza każda szkoła otrzymuje indywidualny, interaktywny raport, który zawiera zarówno szczegółowe dane, jak i zestawienie mocnych i słabych stron.