Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tá an leathanach seo á aistriú faoi láthair. Idir an dá linn, is féidir an leagan is déanaí a léamh i mBéarla.

An Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint

Sa Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint, cuirtear i láthair anailís bhliantúil an Choimisiúin ar an gcaoi a bhforbraíonn córais oideachais agus oiliúna ar fud an Aontais.

Tugtar le chéile sa Tuarascáil Faireacháin na sonraí is déanaí atá le fáil agus fianaise eile, mar aon le nuashonruithe ar bhearta beartais náisiúnta. Cuireann siad sin le faireachán a dhéanamh ar chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais (LEO), agus eagrán 2022 de Tuarascáil Faireacháin mar chuid de Thuarascáil ar Dhul Chun Cinn LEO.

Tá na codanna seo a leanas mar chuid den Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint:

Tuarascáil chomparáideach: dul chun cinn i dtreo spriocanna ar leibhéal an Aontais

Sa tuarascáil chomparáideach atá mar chuid den Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint, rianaítear an dul chun cinn i dtreo na spriocanna ar leibhéal an Aontais a bhaint amach, ar spriocanna iad a comhaontaíodh mar chuid de chreat straitéiseach LEO. Socraíodh 7 sprioc ar leibhéal an Aontais, agus comhlánaíonn an tuarascáil seo iad le go leor táscairí tacaíochta chun léargas a thabhairt ar chomhthéacs agus ar luamháin bheartais a d’fhéadfadh a bheith ann.

Ina theannta sin, tosaíonn eagrán 2022 le táscaire úrnua ar leibhéal an Aontais is féidir a úsáid mar thomhas leathan ar chothromas chórais oideachais agus oiliúna an Aontais.

Na tuarascálacha tíre: do thír

Léirítear i dtuarascálacha tíre na Tuarascála Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint forbairt beartais a rinneadh le déanaí agus atá ar siúl ar gach leibhéal oideachais i 27 mBallstát an Aontais. Tugann siad léargas níos doimhne don léitheoir ar fheidhmíocht na dtíortha maidir leis na spriocanna ar leibhéal an Aontais a comhaontaíodh mar chuid de chreat straitéiseach LEO.

Tá na tuarascálacha tíre bunaithe ar an bhfianaise chainníochtúil agus cháilíochtúil is déanaí atá le fáil.

Bosca Uirlisí na Tuarascála Faireacháin: príomhtháscairí

Tugtar forléargas i mBosca Uirlisí na Tuarascála Faireacháin ar na príomhtháscairí a úsáidtear sa Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint. Cuireann sé béim ar an gcomhthéacs a bhfuil an sprioc agus na réimsí táscairí ar leibhéal an Aontais leabaithe iontu. Le Bosca Uirlisí na Tuarascála Faireacháin, neartaítear eolas tras-Aontais ar chórais oideachais agus oiliúna agus ar éagsúlacht leathan na gcóras sin ar fud na mBallstát. Tugann sé léargas freisin d’úsáideoirí ar anailís chomparáideach an Choimisiúin Eorpaigh.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Tuilleadh eolais

Chun rochtain a fháil ar thacair sonraí, léarscáileanna agus cairteacha atá nuashonraithe, pearsantaithe agus a bhaineann le tagarmharcanna an Aontais san oideachas agus san oiliúint, téigh chuig suíomh gréasáin Eurostat.

Foilsíonn an líonra Eurydice eolas faoi bheartais oideachais náisiúnta agus faoi chórais oideachais náisiúnta i mBallstáit an Aontais, sin agus tuarascálacha comparáideacha ar ábhair, ar tháscairí agus ar staitisticí ar leith (táscairí struchtúracha maidir le faireachán a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna san Eoraip san áireamh).

Lean Erasmus+ ar Twitter agus féach #ETMonitor le haghaidh tuilleadh nuashonruithe.

Má bhíonn aon cheist agat, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig eac-monitor@ec.europa.eu.