Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Co je Monitor vzdělávání a odborné přípravy?

Tak jako v osmi předchozích letech shromáždil Monitor vzdělávání a odborné přípravy širokou škálu poznatků, které ilustrují, jakým směrem se vyvíjejí vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii (EU).

Zpráva vyhodnocuje pokrok zemí při plnění cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 2020). Zabývá se rovněž opatřeními, která byla v zájmu řešení problémů týkajících se vzdělávání přijata v rámci procesu evropského semestru.

Monitor přichází s návrhy politických reforem, jimiž by bylo možné zajistit, aby vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy lépe reagovaly na potřeby společnosti a trhu práce.

Zpráva dále pomáhá vytipovat, na co by se mělo financování EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností zaměřit v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. ve víceletém finančním rámci (VFR).

Monitor zahrnuje srovnání jednotlivých zemí a 27 podrobných zpráv o jednotlivých zemích.

Zpráva za rok 2020

Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2020 oznámila komisařka Marija Gabrielová na konferenci DigiEduHack 12. listopadu 2020.

Letošní zpráva Monitoru vzdělávání a odborné přípravy je poslední v rámci dobíhajícího strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – ET 2020. Od roku 2009, kdy byla v rámci tohoto procesu zavedena referenční kritéria EU, evropské země zaznamenaly velký pokrok na cestě k širší účasti ve vzdělávání.

Hlavním tématem zprávy monitoru za rok 2020 je digitální vzdělávání a digitální kompetence. Zabývá se rovněž dopady uzavření škol a přechodu na distanční vzdělávání v důsledku koronavirové pandemie.

Přibližně 20 % z 15letých žáků z celé Evropy však stále hrozí vzdělanostní chudoba, jelikož si neosvojili základní kompetence, pokud jde o gramotnost a matematiku, a nemají ani dostatečné znalosti z přírodních věd. 

Publikace Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2020 (zprávy o situaci v EU a jednotlivých zemí, shrnutí, infopřehled EU, infografiky EU, brožura na téma referenčních hodnot a personalizované datové soubory, mapy a grafy Eurostatu) jsou k dispozici v angličtině a v příslušných jazycích v přístupném formátu html na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie.

Další informace

Další informace o zprávě za rok 2020 naleznete v tiskové zprávě Komise.

Plné znění zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy z roku 2019

Aktualizované a personalizovatelné datové soubory, mapy a grafy související s referenčními hodnotami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy najdete na příslušné stránce úřadu Eurostat.

Síť Eurydice zveřejňuje informace o vnitrostátních politikách a systémech vzdělávání v zemích EU, jakož i srovnávací zprávy o konkrétních tématech, ukazatelích a statistikách (včetně strukturálních ukazatelů pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě).

Dotazy ohledně Monitoru zasílejte na adresu: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>