Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Monitor vzdělávání a odborné přípravy je každoročně zveřejňovaným souborem zpráv Evropské komise, které analyzují vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé EU.

Monitor sleduje pokrok v plnění cílů dohodnutých zeměmi EU v rámci strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání. Shromažďuje nejnovější dostupné údaje a aktuální informace o vnitrostátních politických opatřeních.

Monitor obsahuje:

  • srovnávací zprávu – poznatky o souvislostech a možných politických nástrojích
  • zprávy o jednotlivých zemích – informace o nedávném a současném vývoji politik na všech úrovních vzdělávání v zemích EU
  • soubor nástrojů – přehled klíčových ukazatelů používaných v monitorování s vazbami na nejvýznamnější studie a zprávy

Poslední vydání: Učitelské povolání

Vydání monitoru z roku 2023 se speciálně zaměřuje na učitelské povolání a věnuje se specificky nedostatku učitelů ve všech členských státech, jakož i jejich různým snahám o zvýšení atraktivity tohoto povolání.

Potřebujete více informací?

Máte-li dotazy, obraťte se na eac-monitor@ec.europa.eu