Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rapporten om uddannelsesovervågning

Hvad er rapporten om uddannelsesovervågning?

For tiende år i træk indsamles der med rapporten om uddannelsesovervågning en stor mængde dokumentation for udviklingen i de nationale uddannelsessystemer i EU.

Med rapporten måles landenes fremskridt med hensyn til målene for strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og i retning af at realisere det europæiske uddannelsesområde (2021-2030).

I rapporten analyseres de vigtigste udfordringer på uddannelsesområdet og den seneste politiske udvikling på EU-plan og i de enkelte lande. Der sættes fokus på politiske tiltag, der kan gøre de europæiske uddannelsessystemer i stand til at reagere bedre på samfundets og arbejdsmarkedets behov.

Rapporten omfatter en analyse på EU-plan og 27 landerapporter.

2021-udgaven

Mariya Gabriel, som er kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur og unge, fremlagde 2021-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning på det fjerde europæiske uddannelsestopmøde den 9. december 2021.

2021-udgaven fokuserer på trivsel inden for uddannelse og giver et overblik over, hvordan genopretnings- og resiliensfaciliteten vil understøtte moderniseringen af uddannelsessystemerne i EU.

Publikationerne, som udgør rapporten om uddannelsesovervågning 2021, omfatter

  • en rapport om EU og landerapporter
  • et resumé
  • et EU-faktablad
  • EU-infografik
  • en brochure om mål på EU-plan
  • interaktive datasæt fra Eurostat 
  • kort og diagrammer 

De findes på engelsk og de respektive sprog i et lettilgængeligt html-format på Den Europæiske Unions Publikationskontors website.

Læs mere

Der er opdaterede og interaktive datasæt, kort og diagrammer vedrørende EU's benchmarks inden for uddannelse på Eurostats sider om emnet.

Eurydice-netværket udgiver information om nationale uddannelsespolitikker og -systemer i EU-medlemslandene samt sammenlignende rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker (herunder strukturelle indikatorer for overvågning af uddannelsessystemer i Europa).

Følg Erasmus+ på Twitter, og find flere opdateringer på #ETMonitor.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en e-mail til eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.