Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rapporten om uddannelsesovervågning

Hvad er rapporten om uddannelsesovervågning?

For niende år i træk indsamles der med rapporten om uddannelsesovervågning en stor mængde dokumentation for udviklingen i de nationale uddannelsessystemer i EU.

Med rapporten måles landenes fremskridt med hensyn til målene for ET 2020-strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet. Rapporten giver også et indblik i de tiltag, der skal tackle uddannelsesrelaterede spørgsmål som del af processen med det europæiske semester.

Rapporten indeholder forslag til politikreformer, der kan gøre nationale uddannelsessystemer bedre i stand til at reagere på samfundets og arbejdsmarkedets behov.

Desuden hjælper rapporten med at identificere, hvor EU-finansiering af uddannelse, undervisning og færdigheder skal målrettes gennem EU's næste langsigtede budget, den flerårige finansielle ramme..

Rapporten omfatter en sammenligning på tværs af landene og 27 dybdegående landerapporter.

2020-udgaven

Kommissær Mariya Gabriel præsenterede rapporten om uddannelsesovervågning for 2020 ved DigiEduHack-konferencen den 12. november 2020.

Dette års rapport om uddannelsesovervågning er den sidste i den udgående strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet – ET 2020. De europæiske lande har gjort store fremskridt i retning af udvidet deltagelse i uddannelse siden etableringen af EU-benchmarks i 2009 som del af denne proces.

Det primære emne for 2020-rapporten er digital uddannelse og digitale færdigheder. Den omhandler også konsekvenserne af skolelukninger og hjemmeundervisning som følge af covid-19.

Dog er ca. 20 % af de 15-årige elever i hele Europa stadig i risikozonen for uddannelsesmæssig fattigdom, da de ikke har de grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik eller tilstrækkelig viden om videnskab. 

Udgivelserne i rapporten om uddannelsesovervågning for 2020 (EU- og landerapporter, resumé, EU-faktablad, EU-infografik, folder om EU-benchmarks, konfigurerbare Eurostat-datasæt, kort og diagrammer) er tilgængelige på engelsk og de pågældende nationale sprog i et tilgængeligt html-format på Den Europæiske Unions Publikationskontors hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om 2020-udgaven i Kommissionens pressemeddelelse.

Læs den komplette version af den foregående rapport om uddannelsesovervågning for 2019.

Du kan finde opdaterede og konfigurerbare datasæt, kort og diagrammer i forbindelse med EU's benchmarks inden for uddannelse og undervisning på den relevante Eurostat-hjemmeside.

Eurydice udgiver information om nationale uddannelsespolitikker og -systemer i EU-medlemslandene samt sammenlignende rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker (herunder strukturelle indikatorer for overvågning af uddannelsessystemer i Europa).

Hvis du har spørgsmål til rapporten, kan du kontakte: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>