Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rapporten om uddannelsesovervågning

I rapporten om uddannelsesovervågning præsenteres Europa-Kommissionens årlige analyse af, hvordan uddannelsessystemerne udvikler sig i hele EU.

I rapporten om uddannelsesovervågning findes de seneste tilgængelige data og anden dokumentation sammen med opdateringer om nationale politiske foranstaltninger. Disse data bidrager sammen med 2022-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning til overvågningen af strategirammen for det europæiske uddannelsesområde som led i statusrapporten for det europæiske uddannelsesområde.

Rapporten om uddannelsesovervågning består af følgende dele:

Sammenlignende rapport: Fremskridt hen imod målene på EU-plan

Den sammenlignende rapport i rapporten om uddannelsesovervågning beskriver, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at nå EU-målene som led i strategirammen for det europæiske uddannelsesområde. Der er fastsat syv mål på EU-plan, og denne rapport supplerer dem med en lang række indikatorer, som tydeliggør konteksten og angiver en række politikker, der kan medvirke til at nå målene.

Desuden begynder 2022-udgaven med en helt ny indikator på EU-plan, der fungerer som en generel målestok for lige muligheder for alle i EU's uddannelsessystemer.

Landerapporter: Dit land

Landerapporterne i rapporten om uddannelsesovervågning viser den seneste og igangværende politikudvikling på alle uddannelsesniveauer i de 27 EU-lande. De giver læseren et mere indgående indblik i landenes resultater med hensyn til de EU-mål, der er aftalt som led i strategirammen for det europæiske uddannelsesområde.

Landerapporterne er baseret på den seneste tilgængelige kvantitative og kvalitative dokumentation.

Overvågningsværktøjskassen: Nøgleindikatorer

Overvågningsværktøjskassen giver et overblik over de nøgleindikatorer, der anvendes i rapporten om uddannelsesovervågning. Den sætter fokus på den kontekst, som mål- og indikatorområderne på EU-plan indgår i. Overvågningsværktøjskassen styrker kendskabet til uddannelsessystemerne i EU og viser, hvor meget de varierer medlemslandene imellem. Den giver også brugerne indsigt i Kommissionens sammenlignende analyse.

Læs 2022-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning

Læs mere om 2022-udgaven, som omfatter en sammenlignende rapport om uddannelsessystemer på tværs af EU, 27 dybdegående landerapporter og en overvågningsværktøjskasse med alle underliggende data.

Gå til 2022-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning  

Læs mere

Der er opdaterede og interaktive datasæt, kort og diagrammer vedrørende EU's benchmarks inden for uddannelse på Eurostats sider om emnet.

Eurydice-netværket udgiver information om nationale uddannelsespolitikker og -systemer i EU-medlemslandene samt sammenlignende rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker (herunder strukturelle indikatorer for overvågning af uddannelsessystemer i Europa).

Følg Erasmus+ på Twitter, og find flere opdateringer på #ETMonitor.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en e-mail til eac-monitor@ec.europa.eu.