Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Denne side er ved at blive oversat. Indtil oversættelsen er færdig, kan du læse den seneste udgave på engelsk.

Rapporten om uddannelsesovervågning

I rapporten om uddannelsesovervågning præsenteres Europa-Kommissionens årlige analyse af, hvordan uddannelsessystemerne udvikler sig i hele EU.

I rapporten om uddannelsesovervågning findes de seneste tilgængelige data og anden dokumentation sammen med opdateringer om nationale politiske foranstaltninger. Disse data bidrager sammen med 2022-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning til overvågningen af strategirammen for det europæiske uddannelsesområde som led i statusrapporten for det europæiske uddannelsesområde.

Rapporten om uddannelsesovervågning består af følgende dele:

Sammenlignende rapport: Fremskridt hen imod målene på EU-plan

Den sammenlignende rapport i rapporten om uddannelsesovervågning beskriver, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at nå EU-målene som led i strategirammen for det europæiske uddannelsesområde. Der er fastsat syv mål på EU-plan, og denne rapport supplerer dem med en lang række indikatorer, som tydeliggør konteksten og angiver en række politikker, der kan medvirke til at nå målene.

Desuden begynder 2022-udgaven med en helt ny indikator på EU-plan, der fungerer som en generel målestok for lige muligheder for alle i EU's uddannelsessystemer.

Landerapporter: Dit land

Landerapporterne i rapporten om uddannelsesovervågning viser den seneste og igangværende politikudvikling på alle uddannelsesniveauer i de 27 EU-lande. De giver læseren et mere indgående indblik i landenes resultater med hensyn til de EU-mål, der er aftalt som led i strategirammen for det europæiske uddannelsesområde.

Landerapporterne er baseret på den seneste tilgængelige kvantitative og kvalitative dokumentation.

Overvågningsværktøjskassen: Nøgleindikatorer

Overvågningsværktøjskassen giver et overblik over de nøgleindikatorer, der anvendes i rapporten om uddannelsesovervågning. Den sætter fokus på den kontekst, som mål- og indikatorområderne på EU-plan indgår i. Overvågningsværktøjskassen styrker kendskabet til uddannelsessystemerne i EU og viser, hvor meget de varierer medlemslandene imellem. Den giver også brugerne indsigt i Kommissionens sammenlignende analyse.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Læs mere

Der er opdaterede og interaktive datasæt, kort og diagrammer vedrørende EU's benchmarks inden for uddannelse på Eurostats sider om emnet.

Eurydice-netværket udgiver information om nationale uddannelsespolitikker og -systemer i EU-medlemslandene samt sammenlignende rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker (herunder strukturelle indikatorer for overvågning af uddannelsessystemer i Europa).

Følg Erasmus+ på Twitter, og find flere opdateringer på #ETMonitor.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en e-mail til eac-monitor@ec.europa.eu.