Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Šī lapa ir tulkošanas procesā. Pagaidām lasiet jaunāko versiju angļu valodā.

Izglītības un apmācības pārskats

Izglītības un apmācības pārskatā Eiropas Komisija ik gadus analizē izglītības un apmācības sistēmu attīstību Eiropas Savienībā.

Pārskatā tiek apkopoti jaunākie pieejamie dati un citas zināšanas, kā arī jaunākā informācija par valstu politiskajiem pasākumiem. Tas sekmē Eiropas izglītības telpas (EIT) stratēģiskā satvara uzraudzību. 2022. gada izdevums ir daļa no EIT progresa ziņojuma.

Izglītības un apmācības pārskats satur šādas daļas:

Salīdzinošais ziņojums: progress ES līmeņa mērķu īstenošanā

Izglītības un apmācības pārskata salīdzinošajā ziņojumā ir aplūkots progress virzībā uz to ES līmeņa mērķu sasniegšanu, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara ietvaros. ES līmenī ir noteikti septiņi mērķi, un šis ziņojums tos papildina ar vairākiem papildu rādītājiem, lai izceltu kontekstu un iespējamās politikas sviras.

Turklāt 2022. gada izdevuma sākumā sniegts pilnīgi jauns ES līmeņa rādītājs, ko var izmantot, lai noteiktu ES izglītības un apmācības sistēmu vispārējo taisnīguma līmeni.

Valstu ziņojumi: jūsu valsts

Izglītības un apmācības pārskata ziņojumi par valstīm atspoguļo neseno un pašreizējo politikas attīstību visos izglītības līmeņos 27 ES dalībvalstīs. Tie sniedz lasītājam padziļinātu ieskatu par to, kā valstīm izdevies sasniegt ES līmeņa mērķus, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara kontekstā.

Ziņojumi par valstīm sagatavoti, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem datiem.

Pārskata rīkkopa: galvenie rādītāji

Pārskata rīkkopa sniedz informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas izmantoti Izglītības un apmācības pārskatā. Rīkkopā akcentēts ES līmeņa mērķu un rādītāju konteksts. Tā arī stiprina zināšanas par izglītības un apmācības sistēmām visā ES un to lielajām atšķirībām dažādu dalībvalstu starpā. Tā ļauj lietotājiem labāk saprast Eiropas Komisijas salīdzinošo analīzi.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Sīkāka informācija

Lai piekļūtu atjauninātām un personalizetām datu kopām, kartēm un diagrammām attiecībā uz ES mērķiem izglītības un apmācības jomā, skatiet attiecīgo Eurostat tīmekļvietni.

Eurydice tīkls publicē informāciju par ES dalībvalstu izglītības politiku un sistēmām, kā arī salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un statistiku (ieskaitot strukturālos rādītājus attiecībā uz izglītības un apmācības sistēmu monitoringu Eiropā).

Sekojiet programmai Erasmus+ vietnē Twitter un meklējiet tēmturi #ETMonitor, lai uzzinātu jaunumus.

Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar mums pa e-pastu eac-monitor@ec.europa.eu.