Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eolas faoin Limistéar Eorpach Oideachais

Cothaíonn an Limistéar Eorpach Oideachais comhar idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh chéile chun córais oideachais agus oiliúna náisiúnta atá níos athléimní agus níos cuimsithí a thógáil.

Féach leat an LEO

Slide

Rochtain ar oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán

Faoi 2025 is mian linn go mbeidh rochtain ag gach duine san Aontas ar oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán. Féach an chaoi a bhfuil an LEO á thógáil againn.

Tuilleadh eolais faoin LEO

Creat straitéiseach LEO

Leis an gCreat Straitéiseach, déantar comhar idir Ballstáit an Aontais agus príomhpháirtithe leasmhara a struchtúrú chun a bhfís chomhchoiteann a bhaint amach.

An Seimeastar Eorpach

Le linn an tSeimeastair Eorpaigh, déanann an Coimisiún anailísí tíre ar réimsí beartais a thacaíonn le fás cliste inbhuanaithe agus cuimsitheach.