Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Limistéar Eorpach Oideachais

Bacainní foghlama a bhaint agus rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a fheabhsú do chách.

Slide

Féach leat an LEO

Na príomhábhair

Faigh eolas faoin obair atá á déanamh ag an Aontas Eorpach chun an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach de réir príomhábhair.

Leibhéil oideachais

Faigh eolas faoi thionscnaimh oideachais agus oiliúna an Aontais lena gcuirtear leis an Limistéar Eorpach Oideachais de réir an leibhéil oideachais.

An Limistéar Eorpach Oideachais

Déanann tionscnamh LEO comhoibriú idir na Ballstáit agus páirtithe leasmhara a struchtúrú chun córais oideachais náisiúnta níos athléimní agus níos cuimsithí a fhorbairt.