Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Limistéar Eorpach Oideachais

Bacainní foghlama a bhaint agus rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a fheabhsú do chách.

Building the European Education Area: Progress report published

The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress towards EU-level targets.

Read more about the publication of the EEA Progress Report  

Tacaíocht do dhaoine atá thíos le hionradh na Rúise ar an Úcráin

Tá rún daingean ag an gCoimisiún Eorpach tacú le muintir na hÚcráine agus gach cúnamh atá ar fáil a chur ar fáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna agus níos faide ar aghaidh le linn na tréimhse dúshlánaí atá ann faoi láthair. Tá an Rúis á heisiamh freisin ag an Aontas ó chonarthaí poiblí agus ó airgead na hEorpa.

Féach leat an tacaíocht go léir ón Aontas don Úcráin  

An Limistéar Eorpach Oideachais

Déanann tionscnamh LEO comhoibriú idir na Ballstáit agus páirtithe leasmhara a struchtúrú chun córais oideachais náisiúnta níos athléimní agus níos cuimsithí a fhorbairt.

An nuacht is déanaí faoin LEO