Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Limistéar Eorpach Oideachais

Bacainní foghlama a bhaint agus rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a fheabhsú do chách.

Slide

Féach leat an LEO

Na príomhábhair

Faigh eolas faoin obair atá á déanamh ag an Aontas Eorpach chun an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach de réir príomhábhair.

Leibhéil oideachais

Faigh eolas faoi thionscnaimh oideachais agus oiliúna an Aontais lena gcuirtear leis an Limistéar Eorpach Oideachais de réir an leibhéil oideachais.

European elections 2024

The European elections will take place on 6-9 June 2024. As an EU citizen, you can vote in your country of origin, from abroad or in the EU country you live in.

Find out how to and why vote

Join the together.eu community and help promote the elections

An Limistéar Eorpach Oideachais

Déanann tionscnamh LEO comhoibriú idir na Ballstáit agus páirtithe leasmhara a struchtúrú chun córais oideachais náisiúnta níos athléimní agus níos cuimsithí a fhorbairt.

Na hábhair is mó tóir

Tacaíocht do dhaoine atá thíos le hionradh na Rúise ar an Úcráin

Tá rún daingean ag an gCoimisiún Eorpach tacú le muintir na hÚcráine agus gach cúnamh atá ar fáil a chur ar fáil i réimse an oideachais agus na hoiliúna agus níos faide ar aghaidh le linn na tréimhse dúshlánaí atá ann faoi láthair. Tá an Rúis á heisiamh freisin ag an Aontas ó chonarthaí poiblí agus ó airgead na hEorpa.

Féach leat an tacaíocht go léir ón Aontas don Úcráin