Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy obsahuje analýzu vývoja systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, ktorú každoročne vykonáva Európska komisia.

Monitor sleduje pokrok pri dosahovaní cieľov, na ktorých sa dohodli krajiny EÚ v rámci strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru. Zhromažďuje najnovšie dostupné údaje a aktuálne informácie o vnútroštátnych politických opatreniach.

Monitor zahŕňa:

  • porovnávaciu správu – pohľad na kontext a možné politické nástroje,
  • správy o jednotlivých krajinách – informácie o najnovšom a prebiehajúcom vývoji politík na všetkých úrovniach vzdelávania v krajinách EÚ,
  • súbor nástrojov – prehľad kľúčových ukazovateľov používaných v monitore s odkazmi na najvýznamnejšie štúdie a správy.

Najnovšie vydanie: učiteľské povolanie

Vo vydaní z roku 2023 sa osobitná pozornosť venuje učiteľskému povolaniu, s bližším zameraním na nedostatok učiteľov v krajinách EÚ, ako aj na rôzne snahy o zvýšenie atraktívnosti tohto povolania.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2023

Toto vydanie predstavuje poslednú zverejnenú analýzu vývoja systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ.

Prečítajte si Monitor vzdelávania a odbornej prípravy  

Potrebujete viac informácií?

V prípade otázok píšte na eac-monitor@ec.europa.eu.