Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Na príomhábhair

Tá sraith de phríomhábhair maidir leis an LEO comhaontaithe ag an Aontas Eorpach. Tabharfaidh na príomhábhair sin treoir dá chuid oibre leis na Ballstáit agus leis na páirtithe leasmha chun an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach.

Slide

Príomhábhair an LEO