Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Na príomhábhair

Tá sraith de phríomhábhair maidir leis an LEO comhaontaithe ag an Aontas Eorpach. Tabharfaidh na príomhábhair sin treoir dá chuid oibre leis na Ballstáit agus leis na páirtithe leasmha chun an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach.

Slide

Príomhábhair an LEO

Múinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí scoile

Tá an tAontas Eorpach ag obair chun athluacháil a dhéanamh ar ghairm na múinteoireachta agus chun deiseanna oideachais tosaigh agus deiseanna forbartha gairmiúla ar ardchaighdeán a chur ar fáil do na múinteoirí, do na hoiliúnóirí agus do na ceannairí scoile ar fad.

An t-oideachas digiteach

Tá forbairt a dhéanamh ar éiceachórais oideachais dhigitigh Eorpaigh ardfheidhmíochta á cur chun cinn ag an Aontas agus tá sé ag féachaint le feabhas a chur ar inniúlachtaí agus scileanna na saoránach don aistriú digiteach.

An t-oideachas glas

Earnáil an oideachais agus na hoiliúna a spreagadh agus gníomh a dhéanamh chun cur leis an aistriú glas agus chun inniúlachtaí inbhuanaitheachta gach foghlaimeora a neartú, is iad sin go léir ceann de phríomhthosaíochtaí an Aontais.

An Limistéar Eorpach Oideachais sa domhan

Comhar idirnáisiúnta a neartú le tíortha agus le réigiúin ar fud an domhain agus leanúint den Eoraip a chur chun cinn mar chomhpháirtí oideachais.