Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oideachas digiteach: Uirlisí féinmhachnaimh saor in aisce

Is é an Coimisiún Eorpach a reáchtálann na huirlisí féinmhachnaimh maidir le hinniúlachtaí digiteacha san oideachas SELFIE (an modúl WBL san áireamh) agus SELFIE for TEACHERS agus tá siad le fáil saor in aisce i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais.

Slide

Uirlisí saor in aisce do scoileanna agus do mhúinteoirí

SELFIE

Conas is féidir le do scoil feabhas a chur ar an gcaoi a n-úsáidtear an teicneolaíocht le haghaidh an teagaisc agus na foghlama?

SELFIE don fhoghlaim obairbhunaithe

An bhfuil tú ag obair in institiúid gairmoideachais nó gairmoiliúna agus/nó i gcuideachta oiliúna?

SELFIE for TEACHERS

An múinteoir thú? Faigh tuilleadh eolais faoi d’inniúlacht dhigiteach agus déan tuilleadh forbartha uirthi.